Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Information om Prevents checklistor

På Prevents webbplats finns ett stort antal checklistor i pdf-format som kan laddas ned utan kostnad. Det är möjligt att fylla i checklistorna direkt på nätet.

www.prevent.se/regelbanken finns ett verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med hjälp av verktyget kan checklistor anpassas genom att man lägger till eller tar bort frågor beroende på vad man vill undersöka i den aktuella arbetsmiljön.