Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Registering

Registrera Arbetsklimat

Registrera dig med ditt namn, din e-postadress och det lösenord du fick på följesedeln eller i boken.

Detta lösenord hittar du längst ner på följsedeln

Webbsidorna om Arbetsklimat kompletterar boken Arbetsklimat. För att kunna använda materialet måste du registrera dig.

Så här gör du:

Först behöver du ha lösenordet på följesedeln eller från boken (sidan 5) tillängligt. Sedan skriver du dina uppgifter i formuläret på sidan. Lösenordet på följesedeln/boken använder du bara en gång. I och med registreringen väljer du ett eget lösenord som du i fortsättningen använder vid inloggning. 

OBS! Om du redan har ett konto i Prevents webbshop använder du det lösenordet även här. Du skriver i så fall in det lösenordet i de två nedersta rutorna i formuläret.

För frågor, kontakta Prevent via e-post info@prevent.se eller på 08-402 02 00.