Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Äntligen hemma lär om arbetsmiljö

Producenter och medarbetare för tv-programmen "Bygglov" och "Äntligen hemma" har gått en utbildning anordnad av Prevent för att lära sig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och vilka regler som gäller vid bygg- och anläggningsarbete.

De senaste årens hemmafixartrend har spätts på med tv-program där folk får renoverings- och inredningstips eller hjälp att förverkliga sina byggdrömmar.

Men på sistone har programmen kritiserats av olika medier för att bryta mot arbetsmiljöreglerna. Det var också en av anledningarna till att produktionsbolaget Metronome Film & Television vände sig till Prevent för att lära sig mer om arbetsmiljöarbete och vilka regler som gäller. Totalt fick åtta producenter och medarbetare från "Bygglov" och "Äntligen hemma" sätta sig vid skolbänken under en dag.

– Vi är väl medvetna om att många tittar på det vi visar upp i tv och att det påverkar synen på hur man gör det själv, men även professionellt. Då är det viktigt att vi inte bryter mot några regler, säger Nicke Johansson, arbetsmiljöombud på Metronome.

Förhållandena i byggprogrammen är lite speciella eftersom de vill skildra hemmafixarens vardag, som inte alltid omfattas av arbetsmiljöreglerna. Det gör de däremot för Metronome som arbetsgivare och som byggherre vid större bygg- och renoveringsprojekt, med bland annat krav på att upprätta arbetsmiljöplan och utse byggarbetsmiljösamordnare. Det var också några av de saker som togs upp under utbildningen.

– Vi fick dels lära oss om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär, oavsett vilken bransch man tillhör. Sedan har det handlat om olika funktioner, regler och ansvarsområden när det gäller bygg- och anläggningsarbete, säger Nicke Johansson.

Text: Krister Zeidler