Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagstiftningen riktar sig i huvudsak till arbetsgivaren, som har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har också det straffrättsliga ansvaret och är den som ska ställas till svars om något brister. Men det ligger också ett ansvar på arbetstagaren att följa lagar och regler och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra.

I arbetsmiljölagen finns regler om ansvar, roller och medverkan i arbetsmiljöarbetet. Men det räcker inte med regler för att skapa ett brett engagemang för arbetsmiljön. I Sverige finns en lång tradition av samverkan och samarbete. Den traditionen bygger på insikten att alla vinner på en god arbetsmiljö.

Bra arbetsmiljö ger färre arbetsskador och frånvaro och gör att personalomsättningen minskar. Därför är en god arbetsmiljö viktig både för arbetsgivare och arbetstagare.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2015-02-04 Många fördelar med kollektivavtal