Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Regelbanken

Stilleben

Regelbanken på nätet  är ett hjälpmedel för dig som behöver hålla reda på alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö och miljö. I webbprodukten finns även en stor mängd rättsfall från miljö-, arbetsmiljö-, arbetsrätt- och arbetsskademål. Innehållet är bland annat tillgängligt genom en avancerad men enkel sökfunktion.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I Regelbanken finns även ett verktyg för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Verktyget innehåller guider och mallar som stöd för ert arbete att ta fram den nödvändiga dokumentationen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1.

Alltid aktuell

Innehållet uppdateras kontinuerligt. I produkten finns en funktion som gör att du kan få löpande information om nya uppdateringar direkt till din e-post.

Testa Regelbanken