Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Regelbanken upphörde 27/8 2020

Den 27 augusti 2020 stängde vi Regelbanken. Anledningen var föråldrad teknik som gör att Regelbanken inte längre går att uppdatera. 

Läs om arbetsmiljölagen, angränsande lagstiftning samt de grundläggande författningarna som gäller för de flesta arbetsgivarna.

Mer om lagar och andra regler om arbetsmiljö hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.