Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Värdefull utbildning i konflikthantering

Jens Berggren Arlanda Express

Att utsättas för hotfulla situationer på jobbet är en ständigt närvarande risk för dem som arbetar ombord på tåg. Nu finns en handledarutbildning om hur man kan minska risken. Jens Berggren deltog i första pilotutbildningen om hot och våld inom spårbunden trafik.

Konflikt ombord på tågen kan uppstå när passagerare inte vill betala sin biljett eller när förseningar orsakar frustration. Nära hälften av de ombordanställda har utsatts för hot under det senaste året, enligt en undersökning från SEKO.

– För att minska risken för hotfulla situationer på jobbet har vi på Prevent tillsammans med arbetsgivare och fackförbund i branschen tagit fram en utbildning. Den vänder sig i första hand till dem som ska genomföra handledda diskussioner för tågpersonal kring hur man kan agera i en hotfull situation, säger Charlotte Wikholm, projektledare på Prevent.

Under hösten 2015 genomfördes pilotutbildningar för sammanlagt 28 deltagare.

– Det var en väldigt bra och effektiv utbildning där man lärde sig mycket användbart. Det var skickligt att få ihop allt under en enda dag, säger Jens Berggren som arbetar som instruktör för bland annat tågvärdar på Arlanda Express.

Han uppskattade särskilt lärarnas kompetens och deras förmåga att väva ihop teori och praktik.

– Det var givande att träffa två så erfarna personer som själva har varit med om att hantera många konflikter, och ta del av deras erfarenheter. Jag fick med mig många bra förslag på hur man kan lägga upp utbildningen och diskussionerna kring konflikthantering, säger Jens Berggren.

Med sig från utbildningen fick deltagarna ett handledarmaterial att använda i sin undervisning. Dessutom har det producerats filmsekvenser som fungerar som ett verklighetsnära diskussionsunderlag.

– Jag kan rekommendera den här utbildningen till alla som ska leda personalgrupper, säger Jens Berggren.