Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utmärkelse ökar intresset för arbetsmiljö

Jessica Hoff, Maria Schönefeld och Karin Lovén.

Att väcka intresse för arbetsmiljöfrågan ingår i Prevents uppdrag, och varje år delar Prevent och AFA Försäkring ut stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats ut till två högskolestudenter som skrivit uppsatser om arbetsmiljö. Syftet är att uppmärksamma arbetsmiljöns betydelse redan på högskolan, innan man kommer ut i arbetslivet.

År 2015 fick studenterna Karin Lovén vid Lunds universitet och Jessica Hoff på Mälardalens högskola stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats. De tilldelades 15 000 kronor var.

Karin Lovéns uppsats handlade om rengöringssprejers potentiella effekter på människan. Med sin uppsats ökade hon kunskapen om hur städmetoder kan påverka arbetsmiljön och la också grunden för ytterligare studier på området. Studien är en del av ett större projekt, där forskarna tänker gå vidare i undersökningen av städsprejer.

– Jag ville ta reda på hur stor del av det man sprejar ut som inte når den avsedda ytan. Man vill ju helst att 100 procent ska hamna på den yta som ska städas. Men beroende på vilken städprodukt som används, så stannar mellan 3 och 20 procent av sprejen i luften, säger Karin Lovén.

Jessica Hoffs uppsats handlar om socialsekreterares arbetsmiljö utifrån frågeställningen hur chefer förhåller sig till larmrapporterna om dålig arbetsmiljö som framförts under senare år. Ett av huvudresultat är att chefer och politiker har svårigheter att ta till sig brister i socialsekreterarnas arbetsvillkor.

Handledare och examinatorer har möjlighet att nominera en studentuppsats om arbetsmiljö skrivna av studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar. Varje handledare får skicka in max ett bidrag. Här kan du läsa mer och nominera!

Text: Helena Wahlund
Bild: Linda Eriksson