Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utbildar chefer och skyddsombud tillsammans

Lars Nordenson huvudskyddsombud samt fastighetscheferna Anders Dahlquist och Hans Gineman

Att integrera de psykosociala frågorna i det vanliga arbetsmiljöarbetet och att utbilda chefer och skyddsombud tillsammans är ett vinnande koncept tycker fastighetsföretaget Olov Lindgren AB.

Fastighetsföretaget Olov Lindgren AB i Stockholm har länge arbetat aktivt med arbetsmiljön. De äger, förvaltar och bygger nya fastigheter i Stockholm och har ett 80-tal anställda. Med Prevents hjälp har de utbildat alla chefer, arbetsledare och skyddsombud i psykosocial arbetsmiljö och vad de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för dem.

– Jag tycker vi gör ett gott försök att klara av de nya föreskrifterna, säger Anders Dahlquist, fastighetschef på Olov Lindgren AB.

Företagets målsättning är att integrera de psykosociala faktorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att chefer och skyddsombud utbildas tillsammans leder till bättre genomslagskraft i företaget.

– Det bli bra diskussioner och ökad förståelse och respekt för varandras roller i arbetsmiljöarbetet, säger Anders Dahlquist.

Han säger att det också signalerar till alla anställda att det inte råder något motsatsförhållande mellan chefer och skyddsombud.

– Arbetsmiljöarbetet sker i ett konstruktivt samförstånd.