Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bra arbetsmiljö gör företaget attraktivt

Ankie Larsson på Miljöplanering AB

Att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten gör anläggningsföretaget Miljöplanering AB till en attraktiv arbetsgivare. En bra arbetsmiljö minskar också risken att någon ska bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Att alla ska må lika bra på kvällen när de kommer hem från jobbet som när de gick iväg på morgonen är målet för företaget Miljöplanering AB i Tumba utanför Stockholm. Därför har de ett ständigt pågående arbetsmiljöarbete där de undersöker vilka risker som finns och ser till att åtgärda dem.

– För företagets del är det otroligt viktigt att vi har frisk och välmående personal som inte drabbas av några skador. Om det händer något kan de bli en personlig katastrof för den som drabbas, och för företagets del påverkar det både organisationen och ekonomin, säger vice vd Ankie Larsson.

Hon märker också att ett aktivt arbetsmiljöarbete ger fördelar vid rekryteringen.

– Många duktiga maskinister och chaufförer ser det som positivt och söker sig till en arbetsplats med bra arbetsmiljö.

Ankie Larssons bästa tips i arbetsmiljöarbetet är att använda sig av en årsklocka där det syns tydligt vad som ska göras när, till exempel när är dags för skyddsrond eller medarbetarundersökning. Då blir det överskådligt vad som ska göras här näst och man glömmer inte bort något viktigt. Samtidigt blir arbetsmiljöarbetet en naturlig del av verksamheten.

– Jag tror också att rutiner och dokumentation kring arbetsmiljön är väldigt viktigt, för om någonting händer så vet alla vad de ska göra: vem man ska ringa, vilka papper som ska fyllas i och vart de ska skickas, säger Ankie Larsson.

Att komma igång med arbetsmiljöarbetet tyckte hon dock kändes som en utmaning.

– För mig var det rätt hög tröskel att komma i gång, men där kan man få bra hjälp. Hos Prevent finns utbildningar man kan gå, och på deras webbplats finns till exempel checklistor för bra arbetsmiljö. Man kan också göra som jag gjorde och ta hjälp av sin branschorganisation.

Se filmen om arbetsmiljöarbetet på Miljöplanering AB

Text: Helena Wahlund
Bild: Houdini