Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nystart för arbetsmiljöarbetet

En av Solars butiker.

HR- och lönespecialisten Marika Forsman driver arbetsmiljöarbetet på Solar Sverige AB. Här delar hon med sig av hur det arbetet går till och tipsar andra som vill komma igång med att förbättra arbetsmiljön.

Hur gjorde ni för att komma igång med arbetsmiljöarbetet?Marika Forsman. Foto: Anna Gleisner.
Vi är måna om att alla anställda hos oss ska ha en trygg arbetsplats, och har länge haft ett systematiskt arbetsmiljöarbete även om arbetet gått i vågor. För ett år sedan fick jag i uppgift att driva arbetet med arbetsmiljön och att sätta frågan ännu mer i fokus. Jag funderade på hur vi skulle kunna göra ett omtag, och kom fram till att vi måste inleda med att åka runt och undersöka arbetsmiljön på alla våra enheter. Då skulle vi få en tydlig bild av nuläget att utgå ifrån. Så jag och vårt huvudskyddsombud reste iväg och besökte alla butiker i landet. Tillsammans med chefen och skyddsombudet på varje arbetsplats gjorde vi en skyddsrond. Vi använde oss av Prevents checklista för skyddsronder. Den är lång, men det är viktigt att få med alla punkter. För att få grepp om den psykosociala arbetsmiljön – trivsel, stress, konflikter och sådant – hade vi redan före besöket skickat ut en enkät om arbetsklimatet som de fick besvara. 

När ni hade läget klart för er, vad gjorde ni då?
Vi kom hem med en hel massa handlingsplaner för vad som behövde åtgärdas. Det som var allra viktigast åtgärdades omedelbart – om det till exempel fanns en utrymningsväg som var blockerad. Sedan betade vi av allt eftersom. Vi kunde också se vissa generella brister, och då organiserade vi arbetet kring dem i större skala. Det fanns till exempel oklarheter när det gällde trucktillstånd och truckutbildning. Då gav vi en person i uppdrag att bli truckansvarig och ha hand om tillstånd, utbildning och trucksäkerhetsfrågor för hela företaget.

Hur ser planen ut för ert arbetsmiljöarbete den närmaste tiden?
Chefer och arbetsledare får löpande gå en skräddarsydd variant av Prevents grundutbildning Arbetsmiljö för chefer. Även de som gått en arbetsmiljöutbildning tidigare behöver en repetition, och lagar och regler förändras ju med tiden. Utbildningen har gett våra chefer en större trygghet kring ansvaret för arbetsmiljön. Den har också bidragit till större medvetenhet kring arbetsmiljöfrågan. I övrigt jobbar vi vidare med vårt mål att ha ett skyddsombud på varje enhet. Och nästa år kommer vi att fokusera på stress eftersom det känns viktigt att förebygga problem på det området.

Varför satsar ni så mycket på arbetsmiljön?
En bra arbetsmiljö påverkar hela organisationen och leder till bättre resultat. Att prioritera arbetsklimat och säkerhet är något man tjänar på i längden, och det kan till och med rädda liv. Vi har helt enkelt inte råd att misslyckas på det området!

På vilket sätt har det senaste årets satsning på arbetsmiljön fungerat hälsofrämjande för företaget?
Arbetsmiljöarbetet har hjälpt oss att bygga upp en bra samverkan mellan arbetsgivare och anställda. Vi har väldigt givande diskussioner kring arbetsmiljö. Det märks också att var och en på företaget har blivit mer medveten om sin egen arbetsmiljö. Är det något som inte fungerar i arbetsgruppen så fångas det upp, och då är det lättare att åtgärda. De anställda har börjat reflektera mer över förebyggande åtgärder och kan komma och fråga om golvmattan de står och arbetar på inte kan bytas ut mot en mjukare variant för att skona kroppen. Det är små idéer som kan få stor betydelse i längden.

Vad har du för råd till den som vill komma igång med arbetsmiljöarbetet?
Börja med att undersöka nuläget. Var befinner vi oss nu? Då får ni veta var ni behöver lägga fokus. Vi gjorde en skyddsrond för att fånga upp fysiska brister och en enkät för att få kunskap om de psykosociala. Ta sedan en sak i taget. Det fungerar inte att ta tag i alla områden på en gång! Och använd det som finns på Prevents webbplats – jag hänvisar ofta till den.

Text: Helena Wahlund
Foto: Anna Gleisner samt Solar