Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

500 dagar utan olyckor

På Österlenmejeriet har man goda kunskaper om både säkerhet och arbetsmiljö och snart kan man fira två år utan arbetsolyckor som ger sjukfrånvaro. Under 2015 valde man att satsa på utbildning på både svenska och engelska för chefer och andra nyckelpersoner.

På mejeriet som tillhör Danone-koncernen har tjugotvå chefer och arbetsledare gått Prevents utbildning Arbetsmiljö för chefer. Flera av cheferna kommer från andra länder i koncernen och är i Sverige på flerårskontrakt. Eftersom engelska är koncernspråk fick det bli två utbildningstillfällen. Ett på svenska och ett på engelska.

Christer Persson är den som ansvarar för att planera, utveckla och ibland genomföra utbildningar på Österlenmejeriet strax utanför Tomelilla. Därför blev det hans uppdrag att ta fram en utbildning som skulle passa chefernas behov av arbetsmiljökunskaper.

Vad gjorde att det blev Prevents utbildning Arbetsmiljö för chefer?
Vi hade en väldigt bra arbetsmiljöutbildning för några år sedan så jag kontaktade den utbildaren, men eftersom hon bytt arbetsgivare till Prevent så tog jag istället kontakt med Prevent och berättade om våra förutsättningar. Vi kom fram till ett upplägg där vi skapade två olika kurstillfällen med elva deltagare i varje. Ett på svenska och ett på engelska. Det blev väldigt bra, inte minst för våra utländska chefer som kommer från olika länder och har olika bakgrund.

Vad var det bästa med utbildningen?
Att det var en väldigt bra utbildare som på ett pedagogiskt och roligt sätt kunde berätta om lagar och regler. Vi har ett antal AFS:ar att följa i vår verksamhet och det är inte alla som har kunnat se kopplingen till dem i vårt arbete, men det blev väldigt tydligt under utbildningen. Deltagarna fick klarhet i vilket ansvar chefen har när det gäller arbetsmiljön, för alla vet inte alltid så mycket som man tror. Det kom också fram idéer om att vi kanske kan arbeta på ett annat sätt än idag, rena förbättringsförslag.

Vad tyckte deltagarna?
Jag har förstått att alla i båda grupperna var väldigt nöjda. De som gick den engelska utbildningen var allra mest nöjda eftersom de kunde utbyta erfarenheter mellan olika länder inom koncernen. Bland annat fick vår platschef som är från Spanien upp ögonen för vilken viktig roll som skyddsombuden har i arbetsmiljöarbetet. Efter utbildningen tyckte de som gått att samtliga medarbetare på företaget borde få gå samma utbildning. Alla tyckte att utbildaren gjorde ett jättebra jobb.

Vad gör ni nu?
Efter utbildningen sa platschefen att skyddsombuden måste ges förutsättningar att bli mer engagerade i arbetsmiljöarbetet. Tidigare har bara huvudskyddsombudet varit kallat till möten i skyddskommittén men från och med nu bjuds alla skyddsombud in. Och att genom flera skyddsombud är med blir också informationsspridningen bättre. Skyddsombuden uppmuntras också att inte bara titta på sina egna skyddsområden utan även att se andras. För mig som själv varit skyddsombud känns det väldigt bra att deras synpunkter efterfrågas. Jag vet att det inte alltid är så enkelt.
Vi har också planer på att ha en utbildningsdag per år för alla anställda då vi mixar grupper med anställda från produktion och chefer. Det är alltid bra att höra vad andra säger och ha diskussioner. Vi har redan haft kontakt med Prevents utbildare om detta.

Hur jobbar ni annars med arbetsmiljön
Vi har ett väldigt starkt säkerhetstänk inom koncernen och omfattas av både svenska och utländska regler. Som exempel firar vi snart två år utan olyckor som ger sjukfrånvaro. Detta trots att vi har väldigt många truckar hos oss, och truckarbete är ju väldigt olycksdrabbat. Vi ser till att alla har truckutbildning enligt TLP 10. Och den som kommer från ett bemanningsföretag till oss och har ett okänt truckkörkort får gå en kurs hos oss, så att vi är säkra på att de har rätt kunskaper.

Text: Ingrid Samuelsson
Bild: Österlenmejeriet