Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utbildning ska engagera fler i arbetsmiljöarbetet

Satsningar på arbetsmiljön lönar sig anser Martin Book på AVT

AVT Industriteknik i Alingsås arbetar med industriautomation, det vill säga utveckling av monterings-, test- och produktionsutrustningar för industrin. Eftersom de maskiner som företaget tar fram är unika, förändras arbetsmiljön inför varje nytt projekt.

– Ibland monterar vi riktigt tunga saker som väger hundra kilo, och ibland monterar vi småsaker på kanske 20 gram. Det ger en variation i arbetet som är stimulerande, men ställer också höga krav på arbetsmiljöarbetet, säger Martin Book som är vd på AVT Industriteknik.

Den föränderliga arbetsmiljön kräver stor flexibilitet och gör det nödvändigt att hela tiden ha med ergonomi och säkerhet i planeringen.

– Arbetsmiljön är en självklar del av vår verksamhet. Det är viktigt ingen skadar sig på jobbet, men det är också viktigt att våra anställda känner att de trivs, säger Martin Book.

Han förklarar att AVT bedriver ett arbetsmiljöarbete i två led, eftersom arbetsmiljön inte bara ska vara bra för de egna anställda, utan också för de anställda hos kunden som så småningom ska använda produkterna. Att hjälpa kunden med en bättre arbetsmiljö kan handla om att bygga in bullriga moment så att den som ska sköta maskinen slipper hörselskydd, eller att utforma en maskin så att operatören slipper bära onödigt tungt eller kan bära nära kroppen.

– Vi hjälpte nyligen en kund att ta fram en helt ny maskin där vi lyckades hitta en innovativ lösning för att maskinoperatören skulle slippa bära tungt material från ett ställe till ett annat. Maskinen blev lite dyrare, men när den kom i produktion visade den sig vara så bra att det inte längre behövdes lika många personer vid den produktionslinjen. På så sätt blev det en besparing för företaget, säger Martin Book.

Hans uppfattning är att satsningar på arbetsmiljön generellt sett brukar löna sig.

– Genom att se till att alla mår bra och trivs på jobbet får vi friskare anställda. Dessutom gör en bra arbetsmiljö att det blir lättare för oss både för att attrahera ny personal och behålla duktiga medarbetare.

Just nu pågår en utbildningssatsning inom arbetsmiljö på företaget. Skyddsombuden har tidigare utbildats, och nu är det chefernas tur. Utbildningarna hålls på företaget och anpassas efter verksamheten.

– Att utbilda så många på företaget inom arbetsmiljö är ett sätt att låta arbetsmiljöarbetet komma närmare produktionen, vilket är något vi kommer att fokusera på framöver. Det räcker inte att ansvariga chefer vet hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, utan var och en måste bidra för att det ska bli bra, säger Martin Book.