Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

"Gå en utbildning i arbetsmiljö"

Att lyssna på kollegorna och att gå en utbildning i arbetsmiljö är Liselotte Valterssons bästa tips för nya skyddsombud. För sitt engagemang som huvudskyddsombud på möbelföretaget Offecct AB har hon mottagit Prevents Arbetsmiljöstipendium.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent vartannat år och går till personer som brinner för att skapa en bra arbetsmiljö på sin arbetsplats.

– Det känns jättebra att få det här priset – väldigt förvånande, men hedrande och smickrande, säger Liselotte Valtersson.

Hon har jobbat åtta år på Offecct i åtta år och varit skyddsombud de fem senaste åren. Även på tidigare arbetsplatser har hon varit skyddsombud.

– Jag är en sådan person som reflekterar över arbetsmiljön och jag ser saker som kan förbättras, säger Liselotte Valtersson.

Hon brinner särskilt för de psykosociala frågorna, och har bidragit till att företaget har börjat jobba allt mer med dem. Det har lett till att frisknärvaron ökat, vilket inte bara handlar om att personalen är hemma färre dagar, utan också om att man mår bra när man är på jobbet.

– Företaget har bland annat minskat övertiden genom att sätta in mer resurser – det är en konkret åtgärd som har gett stort resultat. Massage och pausgympa är andra bra saker, säger Liselotte Valtersson.

Liselotte Valtersson berättar att hon varit med och startat förbättringsgrupper i produktionen och på supportavdelningen, och hon har tillsammans med arbetsgivaren tagit fram handlingsplaner utifrån enkäter om den psykosociala arbetsmiljön. Hon har också jobbat med varje individ för att öka engagemanget i arbetsmiljö och säkerhet.

– Det är viktigt både att ta hand om sig själv och att samtidigt hjälpas åt att skapa en bra arbetsmiljö, säger Liselotte Valtersson.

Till den som precis har blivit vald till skyddsombud på sin arbetsplats, och inte är så insatt i arbetsmiljöarbetet, tipsar hon om att lyssna in sina kollegor. Som skyddsombud är man ju deras representant.

– Och se till att gå en utbildning i arbetsmiljö. Det ger många insikter om arbetsmiljöarbetet och är en bra grund att stå på.