Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

"Viktigt att prata om hur man mår"

Att prata om hur man mår på jobbet och att ständigt utvärdera vad som kan bli bättre är produktionsledaren Christopher Malmqvist recept för en bra arbetsmiljö. Nu har han fått Prevents arbetsmiljöstipendium 2016.

Att alla ska må bra på jobbet är en självklarhet för Christopher Malmqvist, som är produktionsledare på HK Scan i Halmstad.

– Är man glad på väg till jobbet ska man vara glad på vägen hem också.

Just de psykosociala frågorna, som arbetsklimat och trivsel, är något han är extra engagerad i. Som chef tycker han det är viktigt att ha ett öppet arbetsklimat där man vågar berätta hur man har det och om det är något som inte känns bra.

– Vi har regelbundna avdelningsmöten där vi går igenom hur saker och ting har fungerat på sistone – vad som har fungerat bra och vad vi vill ändra på. Det är viktigt att ta sig tid att prata om arbetsmiljön.

Just avdelningsmötena är det som gett bäst resultat när det gäller arbetsmiljöförbättringar. Där utvärderas nya arbetssätt och metoder.

– Kommer någon med ett förslag på hur vi skulle kunna ändra i produktionen säger jag gärna ja, istället för att försvara och hålla fast vid våra rutiner. Man måste våga prova nytt! Sedan utvärderar vi tillsammans: blev det bättre eller sämre? Ska vi ändra tillbaka eller vill vi utveckla någon del? På så sätt kommer vi hela tiden framåt.