Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inspireras av andra

Låt dig inspireras av andra i ditt arbetsmiljöarbete! Här kan du läsa hur andra företag gör för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö med hjälp av Prevents utbud. Hur jobbar du med arbetsmiljön? Hör gärna av dig!

Från bra till bättre – Din bil väljer Prevent

För Din Bil är en god arbetsmiljö en självklarhet. Nu får 200 chefer, arbetsledare och skyddsombud gå Prevents utbildningar Bättre arbetsmiljö – BAM och Arbetsmiljö för chefer. 

Läs mer om utbildningssatsningen

"Viktigt att prata om hur man mår"

Att prata om hur man mår på jobbet och att ständigt utvärdera vad som kan bli bättre är receptet på en bra arbetsmiljö tycker arbetsmiljöstipendiaten Christopher Malmqvist på HK Scan.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet

"Gå en utbildning i arbetsmiljö"

Att lyssna på kollegorna och att gå en utbildning i arbetsmiljö är Liselotte Valterssons bästa tips för nya skyddsombud. För sitt engagemang som huvudskyddsombud på möbelföretaget Offecct AB har hon mottagit Prevents Arbetsmiljöstipendium.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet

Utbildning ska engagera fler i arbetsmiljöarbetet

Att låta arbetsmiljöarbetet komma närmre produktionen är nästa steg för AVT Industriteknik i Alingsås. Var och en måste bidra till en bra arbetsmiljö, tycker Martin Book som är vd.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet

Olov Lindgren AB

Fastighetsföretaget Olov Lindgren AB har som målsättning att integrera de psykosociala faktorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De förordar att chefer och skyddsombud utbildas tillsammans.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet

Ankie Larsson på Miljöplanering AB

Ta hjälp av Prevent och gå en utbildning i arbetsmiljö, tipsar vice vd Anke Larsson på Miljöplanering AB. Att jobba aktivt med arbetsmiljön gör anläggningsföretaget till en attraktiv arbetsgivare och minskar risken för olyckor.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet

Utbildning gav mersmak

Österlenmejeriet har många utländska chefer, och valde arbetsmiljöutbildning både på engelska och svenska. Det blev en fullträff! "Deltagarna fick klarhet i vilket ansvar chefen har när det gäller arbetsmiljön, för alla vet inte alltid så mycket som man tror", säger Christer Persson.

Läs om Österlenmejeriets erfarenheter

Nystart för arbetsmiljöarbetet

Att börja med en skyddsrond är HR- och lönespecialisten Marika Forsmans bästa råd för den som vill komma igång med arbetsmiljöarbetet. Genom att undersöka nuläget på Solar Sverige AB blev det tydligare vad som behövde åtgärdas - och vad som redan var bra.

Läs om arbetsmiljöarbetet på Solar

Jens Berggren Arlanda Express

En bra och effektiv utbildning, tyckte Jens Berggren på Arlanda Express. Efter att ha gått handledarutbildningen om konflikthantering för spårbunden trafik hos Prevent ska han själv lära ut konflikthantering på företaget.

Så var det att gå utbildningen

Inspirerande utbildning om härdplaster

För att arbeta med härdplaster behöver man enligt reglerna först gå en utbildning om riskerna och hur man kan skydda sig. Caroline Wirström var lyrisk när hon gått utbildningen i Prevents regi.

Läs mer om härdplastutbildning