Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inspireras av andra

Låt dig inspireras av andra i ditt arbetsmiljöarbete! Här kan du läsa hur andra företag gör för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö med hjälp av Prevents utbud. Hur jobbar du med arbetsmiljön? Hör gärna av dig!

Från bra till ännu bättre - Din bil väljer BAM

För Din Bil är en god arbetsmiljö en självklarhet. Nu får 200 chefer, arbetsledare och skyddsombud gå Prevents utbildningar Bättre arbetsmiljö – BAM och Arbetsmiljö för chefer. 

Läs mer

Med BAM mot bättre arbetsmiljö hos Din bil

Din Bils stora satsning mot ett ännu bättre arbetsmiljöarbete har redan gett resultat. Fler har fått förståelse för hur viktig det är med en god arbetsmiljö är för både trivsel och säkerhet.

Läs mer

Bra arbetsmiljö gör företaget attraktivt

Gå en utbildning i arbetsmiljö, tipsar vice vd Anke Larsson på Miljöplanering AB. Att jobba aktivt med arbetsmiljön gör anläggningsföretaget till en attraktiv arbetsgivare och minskar risken för olyckor.

Läs  mer