Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fördjupningsfrågor

I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer. Till varje avsnitt finns också möjliga tjänster från beskrivna.

Välj område:

1. Hjälp med att få kunskaper inför ert arbetsmiljö- och hälsoarbete  Läs mer

2. Hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet Läs mer

3. Hjälp med att hitta, bedöma och åtgärda arbetsmiljörisker på ert företag Läs mer 

4. Hjälp att bedöma arbetsmiljö- och hälsokonsekvenser vid förändringar Läs mer 

5. Hjälp med ledarskaps- och organisationsutveckling för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa hos anställda Läs mer

6. Hjälp med lagstadgade medicinska kontroller eller andra typer av hälsokontroller Läs mer

7. Hjälp med att ta reda på hur era anställda upplever sin arbetsmiljö och få förslag på åtgärder om det finns brister Läs mer

8. Hjälp med rehabiliteringsärenden och stödsamtal Läs mer

9. Erbjuda sjukvård för era anställda Läs mer

10. Hjälp med hälso- och friskvårdsinsatser Läs mer

Alla fördjupningsfrågorna samlade 1-10