Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Att köpa rätt tjänster från företagshälsovården

Företagshälsovården kan stötta företagen i olika arbetsmiljöfrågor.

Till företagshälsovården vänder sig företag och organisationer för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Redan innan man tar kontakt med en företagshälsovård är det bra att tänka igenom hur man vill att arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska fungera. Vilken hjälp är det företaget behöver? Eftersom samarbetet med företagshälsovården är en långsiktig investering är det viktigt att redan från början tänka igenom vilka behov man har och vad man förväntar sig för resultat.

För att ta reda på behoven i er organisation har Prevent tillsammans med arbetsgivare och fack tagit fram en behovsanalys. Där finns ett antal frågor om organisationens behov som ni besvarar. Resultatet bildar ett underlag som hjälper er att möta företagshälsovården och beskriva ert behov av dess tjänster. Använd behovsanalysen i samverkan på arbetsplatsen så att både arbetsgivare och arbetstagare får medverka.

Så här kan arbetet med att köpa företagshälsovårdstjänster övergripande se ut:

Arbetsmodell köpa fhv-tjänster

1. Gör en behovsanalys

Använd behovsanalysen för att få hjälp med det här steget.

2. Prioritera behov

Prioritera behoven så att ni kan börja med det viktigaste först.

3. Skapa en handlingsplan och formulera mål

Med utgångspunkt i era prioriteringar tar ni fram en handlingsplan som ger svar på vad som ska göras av vem och när – samt förstås varför. Vad kan ni göra själva och vad behöver ni köpa från företagshälsovården?

4. Välj leverantör

Ta kontakt med en eller flera leverantörer som ni tror kan hjälpa er utifrån de behov som ni har identifierat. Träffa företagen och be dem berätta om sig själva, vilka tjänster de erbjuder och hur de ser på ert företag och era behov. Begär gärna in offerter från flera företag.

5. Inled samarbete

När ni har valt leverantör är det viktigt att upprätta ett avtal som tydligt beskriver ramarna för samarbetet och vad ni kan förvänta er av leverantören.

6. Följ upp utförda tjänster och avtal

Utvärdera samarbetet och var inte rädd för att informera leverantören om någonting inte är till belåtenhet. Utvärdera inte bara den konkreta tjänsten ni köpt och hur den fungerar, utan även leverantörens tillgänglighet, lyhördhet, trovärdighet och samordningen mellan olika insatser.

Om det behövs fördjupade kunskaper om inköp av tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoområdet finns skriften Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster. Den går att beställa i Prevents e-handel.

Relaterade länkar

Externa länkar