Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Work and Technology on Human Terms

Work and Technology on Human Terms är en kostnadsfri webbutbildning som är framtagen i samarbete mellan Prevent och fem universitet och tekniska högskolor.

Till utbildningen

Syftet med webbutbildningen är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor.

Utbildningen vänder sig till högskolestuderande som i sitt kommande arbetsliv kan förväntas ha inflytande över arbetsmiljön i sin roll som produktutvecklare, arkitekter, chefer och ledare. Målgruppen är i första hand studenter vid ingenjörs-, ekonomi- och beteendevetarprogrammen, men riktar sig även till yrkesverksamma som genomgått dessa utbildningar. Den ger också till exempel chefer och skyddsombud fördjupade arbetsmiljökunskaper jämfört med Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö − BAM.

Vem som helst som är intresserad av ämnet kan gå utbildningen eftersom den är tillgänglig på internet, kostnadsfri och kan genomföras oberoende av andra.