Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stöd för arbetsmiljöutbildning 2021–2023


Parterna på arbetsmarknaden satsar 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildning för svenska företag, med start 1 januari i år. Prevent är givetvis en godkänd utbildare, och här nedanför hittar du all information om hur du och ditt företag kan söka ersättning.

Under tre år framåt får du som chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud möjlighet till ekonomiskt stöd när du bokar en arbetsmiljöutbildning. Prevent är en godkänd utbildningsarrangör, och det går att ansöka om stöd för våra lärarledda distansutbildningar, onlineutbildningar och klassrumsutbildningar. Det är också möjligt att få ersättning för företagsanpassade utbildningar.

Stödet är en satsning från Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och hanteras av AFA Försäkring. Alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan söka ersättning för sina arbetsmiljöutbildningar.

Bakgrunden till satsningen är att parterna vill skapa förutsättningar för en god samverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser. Stödet kan ges vid individuell utbildning för chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud, men kan med fördel också användas för en gemensam utbildningsinsats där båda deltar tillsammans. Gemensamma utbildningsinsatser där både en chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans är extra prioriterade.

Chefer kan beviljas stöd för grund- och vidareutbildning. Skyddsombud kan enbart beviljas stöd för vidareutbildningar.

För utbildningar där chef eller skyddsombud deltar enskilt ges stöd med 50 procent av utbildningskostnaden, med ett maximalt ersättningsbelopp enligt följande:

  • 5000 kronor per deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  • 4000 kronor om utbildningen är 2 dagar
  • 2500 kronor om utbildningen är 1 dag.

 

För utbildningar där chef eller skyddsombud deltar tillsammans ges stöd med 70 procent av utbildningskostnaden, med ett maximalt ersättningsbelopp enligt följande:

  • 7000 kronor per deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  • 5600 kronor om utbildningen är 2 dagar
  • 3500 kronor om utbildningen är 1 dag.

 

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kronor per år. Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kronor per år och arbetsgivare. 

Ansök om stöd (AFA Försäkring)

Prevents utbildningar

Här finns information om stödet från AFA Försäkring

Vanliga frågor

Jag är ny som skyddsombud. Får jag ersättning för BAM – Bättre arbetsmiljö?

Nej, grundutbildning inom arbetsmiljö regleras av kollektivavtal för skyddsombud, och är därför inte berättigat till del av stödet.

Jag är chef, och planerar att gå OSA i praktiken under 2021. Hur mycket ersättning kan jag få?

Går du utbildningen själv är kan du få upp till hälften av kostnaden ersatt, eller maximalt 2500 kr för en endagsutbildning. OSA i praktiken kostar 4500 kr, och berättigar därför till 2250 kr i ersättning.

När måste jag senast ansöka?

Om du ansökt i förväg ska du skicka fakturakopia till AFA försäkring senast 2 månader efter avslutad utbildning. Om du inte sökt i förväg ska den skickas in senast 4 månader efter. Ansökan öppnar 1 januari 2021.

Mitt företag har inte kollektivavtal. Kan jag söka ändå?

Nej, tyvärr. Ni måste både ha kollektivavtal samt tecknat trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för att kunna ansöka om stöd.

Jag är ny som chef, och planerar att själv gå BAM och SAM i praktiken hos Prevent under 2021. Hur mycket stöd kan jag få?

Du kan få hälften av utbildningskostnaden betald, dvs totalt 8000 (4450 för BAM och 3550 för SAM).

Gäller stödet även webbutbildningar?

Ja! Både webbutbildningar, klassrums- och lärarledd distansutbildning omfattas.