Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tack för din anmälan!

Tack för din anmälan till återdiplomeringstestet. En vecka och/eller en dag innan test-periodens startdatum får du information och påminnelse via den e-postadress som du lämnat i din anmälan.

I mejlet får du veta hur du ska göra för att genomföra din återdiplomering.

Lycka till!