Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Återdiplomering

Återdiplomering av BAM-handledare görs efter fem år för att säkerställa att utbildningen Bättre Arbetsmiljö – BAM genomförs med hög kvalitet. Från och med hösten 2011 får även alla diplomerade handledare tillgång till en webbportal med tips och material som ger stöd i handledarrollen.

För att få återdiplomeras krävs att man tidigare har genomgått Prevents Handledarutbildning i BAM och då blivit diplomerad handledare. 

Många fördelar med att vara diplomerad

Att vara diplomerad BAM-handledare har som du säkert redan vet många fördelar. Den som köper in utbildning med diplomerad BAM-handledare, får en mer kvalitetssäkrad utbildning då du som diplomerats uppfyllt de krav som ställs för godkänd handledare i Prevents grundläggande arbetsmiljöutbildning Bättre Arbetsmiljö – BAM. Diplomeringen visar både på goda arbetsmiljökunskaper och goda kunskaper för att bedriva utbildning i BAM.

Som diplomerad handledare får du bland annat tillgång till en webbportal med olika tips och stödmaterial och du har möjlighet att ingå i en Facebookgrupp med andra diplomerade handledare. Webblänken till webbportalen ändras med jämna mellanrum och distribueras endast till Diplomerade BAM-handledare. Efter genomförd återdiplomering får du givetvis ett uppdaterat diplom som gäller i ytterligare 5 år.

Hur fungerar återdiplomering?

Du återdiplomeras genom att återigen avlägga diplomeringstestet, och därmed visa på att du upprätthållit dina kunskaper. Diplomeringstestet består av ett 20-tal frågor som mäter baskunskaperna som återfinns i Metodboken för handledare.

Mer information om diplomeringstestet och vad som gäller (se framför allt punkt 3-6) finnns att läsa på sidan om diplomeringsprocessen.

Testet genomförs vid en dator över Internet i hemmet eller på din arbetsplats.

Återdiplomering sker vid två tillfällen per år och du har tillgång till och kan genomföra testet under en månad från testets startdatum. För att få tillgång till testet från och med startdatum behöver du anmäla dig i förväg, senast tre dagar innan startdatum

Startdatum:
- 15 mars (testtid till och med 15 april)
- 15 oktober (testtid till och med 15 november).

En vecka och/eller ett dygn innan testperiodens startdatum får du information och påminnelse via e-post om hur du går tillväga för att genomföra din återdiplomering.

Anmäl dig redan i dag för återdiplomering!

Kostnad för återdiplomeringstest: 400 kr exklusive moms (faktureras)

Mejla din anmälan till diplomeringbam@prevent.se. I din anmälan vill vi att du anger:

  • Förnamn*
  • Efternamn*
  • Företag*
  • Postadress*
  • Postnummer/Ort*
  • Fakturaadress (om den inte är samma som ovan)
  • Referens
  • E-postadress*
  • När du vill göra testet (mars eller oktober)*

* obligatoriska uppgifter.