Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

BAM Handledarutbildning

Prevent utbildar handledare som håller BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning.

Du som deltar i handledarutbildningen behöver ha arbetsmiljökunskaper motsvarande BAM Bättre arbetsmiljö Handbok. Du behöver också ha erfarenhet och intresse av att leda grupper, då utbildningen till stor del bygger på grupparbeten.

För att få deltagarperspektivet rekommenderar vi starkt att du själv har deltagit i Prevents BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning.

I handledarutbildningen ingår en möjlighet att diplomeras. I och med diplomeringen visar du att du har rätt kompetens för att utbilda i BAM, och du får också tillgång till allt material du behöver för att kunna leda utbildningen.

Målgrupp 

Företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarparter, medarbetare från företagshälsor och HR-avdelningar, interna utbildare och externa utbildningskonsulter.

Mål

Utbildningen ger kunskap både om BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning och om handledarens roller och uppgifter, och innehåller bland annat:

  • praktisk information om grundutbildningen
  • innehåll i grundutbildningen
  • den pedagogiska grunden och utbildningsmetoder som används i grundutbildningen
  • systematiskt arbetssätt och miljöns betydelse för lärande
  • uppdrag, roller och förberedelser för handledaren
  • så planeras en anpassad BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning.

Diplomering

För att bli diplomerad BAM handledare behöver du, förutom att ha deltagit i BAM Handledarutbildning, även genomföra två digitala test med godkänt resultat. Ett test handlar om dina arbetsmiljökunskaper och det andra testet handlar om dina pedagogiska kunskaper som handledare. Diplomeringen gäller i 3 år och du blir kontaktad via mejl inför din återdiplomering.