Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Handledarutbildning

Prevent utbildar handledare som håller BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning.

Du som deltar i handledarutbildningen behöver ha arbetsmiljökunskaper motsvarande BAM Bättre arbetsmiljö Handbok. Du behöver också ha erfarenhet och intresse av att leda grupper, då utbildningen till stor del bygger på grupparbeten.

För att få deltagarperspektivet rekommenderar vi starkt att du själv har deltagit i Prevents BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning.

I handledarutbildningen ingår en möjlighet att diplomeras. I och med diplomeringen visar du att du har rätt kompetens för att utbilda i BAM, och du får också tillgång till allt material du behöver för att kunna leda utbildningen.

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till personal från företagshälsovården, fackliga företrädare samt andra som brukar genomföra grundläggande arbetsmiljöutbildningar.

Mål

Efter BAM handledarutbildningen ska du kunna planera och genomföra en BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning på egen hand.

Ur innehållet

  • Hur lär sig vuxna?
  • Handledarens uppgift och olika roller i utbildningen.
  • Praktiskt arbete med grupparbeten i BAM – introducera, handleda och sammanfatta.

Diplomering

För att bli diplomerad BAM handledare behöver du, förutom att ha deltagit i BAM Handledarutbildning, även genomföra två digitala test med godkänt resultat. Ett test handlar om dina arbetsmiljökunskaper och det andra testet handlar om dina pedagogiska kunskaper som handledare. Diplomeringen gäller i tre år och du blir kontaktad via mejl inför din återdiplomering.