Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Handledarutbildning

Prevent utbildar handledare som håller i grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö – BAM.

De som deltar i handledarutbildningen behöver ha faktakunskaper i ämnet arbetsmiljö sedan tidigare, till exempel genom att ha genomgått Grundutbildning Bättre arbetsmiljö (dock inte tidigare än år 2006). Deltagarna bör också ha undervisningsvana samt kännedom om grupprocesser.

I handledarutbildningen ingår en möjlighet att diplomeras. I och med en diplomering visar handledaren att man har rätt kompetens för att utbilda i Bättre arbetsmiljö - BAM - grundutbildning.

Målgrupp och innehåll

Utbildningen riktar sig till personal från företagshälsovården, huvudskyddsombud och fackliga företrädare samt andra som brukar genomföra grundläggande arbetsmiljöutbildningar.

Deltagarna får praktisk och tillämpbar kunskap om hur man handleder grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö - BAM. De lär sig ett sätt att stödja sina framtida deltagare och ge dem förutsättningar att tillägna sig förhållningsätt och kunskaper. Grupparbeten med fall varvas med föreläsningar. Den metodik som används fordrar att handledarna anpassar utbildningen efter varje utbildningstillfälle och aktuell målgrupp.

Ur programmet:

  • BAM-utbildningen enligt metoden Nio steg
  • bearbeta ett fall - arbete i grupper
  • föreläsa - planering, innehåll och genomförande
  • summera arbetet med ett fall
  • handleda 
  • förbereda en presentation
  • planera och genomföra en utbildning.
Diplomering

Symbol för diplomerade BAM-handledareFör att bli diplomerad handledare behöver man genomföra och klara av två digitala kunskapstest, ett arbetsmiljötest och ett metodtest. Efter genomgången utbildning på två heldagar och godkända test blir man diplomerad handledare. Diplomeringen gäller fem år från datum för utfärdande och man kontaktas inför återdiplomering. Vid diplomering får handledarna tillgång till Diplomerade BAM-handledares webbportal på prevent.se. Där finns tips och verktyg som stödjer dem i deras nya handledarroll.

Läs mer om diplomeringsprocessen.