Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fallbanken

För att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs en bred kompetens, förmåga till självständigt lärande samt ett kritiskt förhållningssätt.

Utbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM, förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande. Deltagarna lär sig bland annat att hantera olika situationer inom arbetsmiljöområdet genom att arbeta med olika fall.

Denna fallbank är ett komplement till de fall som ingår i grundutbildningen BAM. Här finns även branschanpassade fall.

De olika fallen svarar mot Bättre arbetsmiljös utbildningsmål:

  • Mål 1: Samverka i arbetsmiljöfrågor, fall 1:1 - 1:8.
  • Mål 2: Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder,
    fall 2:1 - 2:21.
  • Mål 3: Kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling, fall 3:1 - 3:8.
  • Mål 4: Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Mål 4 uppnås genom det arbetssätt som utbildningen genomförs på.

Fall till BAM-utbildning:


Skapa egna fall

Handledarsida - ifyllnadsbar 

Fallsida - ifyllnadsbar   

 

Mål 1: Samverka i arbetsmiljöfrågor

Fall 1:1 Arbete i skyddskommitté

Fall 1:2 Att utforma en arbetsmiljöpolicy

Fall 1:3 Att fördela arbetsmiljöuppgifter

Fall 1:4 Att hantera nya föreskrifter

Fall 1:5 Samverkan med regionalt skyddsombud

Fall 1:6 Samverkan arbetsgivare-skyddsombud

Fall 1:7 Samverkan arbetsgivare-skyddsombud oeniga

Fall 1:8 Hantera säkerhetsvarning

 

MåI 2: Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder

Fall 2:1 Att arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering

Fall 2:2 Att förebygga fallolycka

Fall 2:3 Att göra en riskbedömning i samband med förändring

Fall 2:4 Bedöma byte av märkningspliktiga produkter

Fall 2:5 Begäran om åtgärder eller undersökning

Fall 2:6 Att hantera konflikter

Fall 2:7 Att hantera stress 

Fall 2:8 Att hantera hot och våld

Fall 2:9 Att planera, genomföra skyddsrond

Fall 2:10 Riskbedömning vid förändring

Fall 2:11 Att skapa bra inomhusklimat

Fall 2:12 Att arbeta med tillbud och tidiga signaler

Fall 2:13 Undersöka hälsoeffekter

Fall 2:14 Handvibrationer och buller

Fall 2:15 Ensidigt upprepat arbete

Fall 2:16 Buller i mindre verkstad

Fall 2:17 Ergonomiska risker

Fall 2:18 Hot om våld

Fall 2:19 Buller och hälsa

Fall 2:20 Signaler missbruk

Fall 2:21 Allergi i städarbetet

 

Mål 3: Kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling

Fall 3:1 Att arbeta med arbetsmiljö och verksamhetens utveckling

Fall 3:2 Att finansiera arbetsanpassning

Fall 3:3 Att utvecklas till en hälsofrämjande arbetsplats

Fall 3:4 Planerad produktionsförändring

Fall 3:5 Upphandling av datorarbetsplatser

Fall 3:6 Arbete i öppet kontor

Fall 3:7 Riskbedömning affärssystem

Fall 3:8 Risker vardagliga förändringar

 

Branschfall - Apotek

Fall 1: Arbetsmiljöarbete i samverkan (mål 1,2)

Fall 2: Att hantera och arbeta förebyggande med hot och våld (mål 2)

Fall 3: Att hantera konflikter på jobbet (mål 2)

Fall 4: Att göra riskbedömning i samband med en förändring (mål 2, 3)

Fall 5: Introduktion för nyanställda (mål 3)

Fall 6: Att jobba med tillbud och tidiga signaler (mål 2)

 

Branschfall buss

Fall 1: Att göra riskbedömning och upprätta en handlingsplan (mål 2, 3)

Fall 2: Upprätta rutiner för krishantering (mål 2)

Fall 3: Samverkan i arbetsmiljöarbetet – ansvar och roller (mål 1)

Fall 4: Samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare (mål 1)

 

Branschfall djursjukvård

Fall 1: Samverkan och ensamarbete (mål 1, 2)

Fall 2: Riskbedömning (mål 2)

Fall 3: Organisatorisk och social arbetsmiljö (mål 1, 2, 3)

Fall 4: Belastningsergonomi (mål 1, 2)

Fall 5: Hot och våld (mål 2, 3)

 

Branschfall energi

Fall 1: Lokal samverkan (mål 1, 2)

Fall 2: Samordningsansvar (mål 1, 2)

Fall 3: Utredning av fallolycka (mål 2)

Fall 4: Riskbedömning av ensamarbete (mål 1, 2)

Fall 5: Hantering av person med alkoholproblem (mål 3)

 

Branschfall gruv

Fall 1: Arbetsmiljöarbete - i samverkan (mål 1)

Fall 2: Nya entreprenörer i gruvan - ansvar och roller (mål 1)

Fall 3: Utredning av olycka - ensamarbete (mål 2)

Fall 4: Introduktion för nyanställda (mål 1, 3)

Fall 5: Att arbeta med risker och tillbud (mål 2)

 

Branschfall handeln

Fall 1: Att identifiera risker och genomföra åtgärder i butik (mål 1, 2)

Fall 2:  Att identifiera risker och arbeta förebyggande på en lagerarbetsplats (mål 2)

Fall 3: Utveckling och förändring i lager och butik (mål 3, 2)

Fall 4: Att arbeta med säkerhet i butik vid nyetablering (mål 1, 2)

Fall 5: Att hantera och arbeta förebyggande med hot om våld i butik (mål 2)

 

Branschfall hotell och restaurang

Fall 1: Roller i arbetsmiljöarbetet (mål 1)

Fall 2: Att göra en riskbedömning vid risk för hot och våld (mål 2)

Fall 3: Att göra en riskbedömning i samband med en förändring (mål 3)

Fall 4: Att förebygga belastningsbesvär (mål 1, 2)

Fall 5: Att hantera konflikter på jobbet (mål 2)

Fall 6: Att hantera sexuella trakasserier på jobbet (mål 2)

Fall 7: Att arbeta hälsofrämjande (mål 3)

 

Branschfall hästnäringen

Fall 1: Att identifiera risker och genomföra åtgärder (mål 2)

Fall 2: Skyddsombudets roll (mål 1 och 2)

Fall 3: Förändring och utveckling (mål 2 och 3)

 

Branschfall livsmedelsindustrin

Fall 1: Roller i arbetsmiljöarbetet (mål 1)

Fall 2: Förebygga arbetsolyckor (mål 1, 2)

Fall 3: Förebygga belastningsbesvär (mål 1, 2)

Fall 4: Riskbedömning mjöldamm i bageri (mål 2)

Fall 5: Hantera konflikter (mål 2)

Fall 6: Riskbedömning förändring (mål 3)

Fall 7: Roller i arbetsmiljöarbetet (mål 1)

 

Branschfall massa- och pappersindustri

Fall 1: Samverkan kring ett arbetsmiljöproblem (mål 1, 2, 3)

Fall 2: Säkerhetskultur (mål 1, 2)

Fall 3: Samordning av entreprenörer och olycksfallsutredning (mål 2, 3)

Fall 4: Arbetsbelastning och stress (mål 2)

Fall 5: Att genomföra ett nödvändigt samtal (mål 2)

 

Branschfall motor

Fall 1: Samverkan i skyddskommitté (mål 1)

Fall 2: Att arbeta med tillbud och tidiga signaler (mål 2, 3)

Fall 3: Att identifiera risker och genomföra åtgärder (mål 2)

Fall 4: Medicinska kontroller i arbetslivet (mål 2)

Fall 5: Arbetsmiljö vid högtryckstvättning (mål 2)

 

Branschfall måleri

Fall 1: Samverkan i arbetsmiljöarbetet – ansvar och roller (mål 1)

Fall 2: Utredning av fallolycka (mål 2)

Fall 3: Riskbedömning av byggarbetsplats (mål 2)

Fall 4: Sexuella trakasserier (mål 2)

Fall 5: Offertunderlag – Arbetsmiljöplaner (mål 1, 3)

Fall 6: Utredning av belastningsskada (mål 2)

 

Branschfall stålindustrin

Fall 1: Arbetsmiljöarbete i samverkan (mål 1)

Fall 2: Att arbeta med risker och tillbud (mål 2)

Fall 3: Nya entreprenörer (mål 2, 3)

Fall 4: Introduktion för nyanställda (mål 1, 3)

Fall 5: Säkerhetskultur (mål 1, 3)

Fall 6: Utredning av olycka – ensamarbete (mål 2) 

 

Branschfall sågverk

Fall 1: Att samverka i arbetsmiljöarbetet – ansvar och roller (mål 1)

Fall 2: Riskbedömning inför ombyggnad (mål 2)

Fall 3: Trämögel (mål 2)

Fall 4: Inhyrning av truckförare (mål 1, 3)

Fall 5: Utveckling - riskinventering inför inköp av hyvel (mål 3)

 

Branschfall träindustrin

Fall 1: Samverkan, ansvar och roller (mål 1)

Fall 2: Riskinventering, inköp (mål 2, 3)

Fall 3: Introduktion, nyanställd (mål 1)

Fall 4: Inköp, kemikalie (mål 1, 2)

Fall 5: Utredning, tillbud (mål 2)

Fall 6: Utredning, olycksfall (mål 2)

Fall 7: Trämögel (mål 2)