Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

e-BAM

Just nu håller Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter på att ta fram en ny, modern e-utbildning för Bättre arbetsmiljö – BAM. Den ska ersätta den tidigare BAM distans som har utgått.

Utbildningen ska upplevas som en guide där deltagaren ska kunna använda sina nya arbetsmiljökunskaper på den egna arbetsplatsen. 

Utbildningen e-BAM är digital och kommer att kunna genomföras med hjälp av dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Innan e-BAM finns tillgänglig är du välkommen att boka den vanliga grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Den ges i Stockholm, Göteborg och Malmö och kan även köpas in av företag och hållas på plats.