Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bättre arbetsmiljö är modellen

Fredrik Andersson vd Hälsolänken, Foto: Denny Lorentzen

För företagshälsovården Hälsolänken har Bättre arbetsmiljö, BAM, blivit en naturlig utbildningsmodell. Utbildningarna skräddarsys tillsammans med kunderna för att hjälpa dem att utveckla arbetsmiljöarbetet.

– Den främsta styrkan med BAM-utbildningen är att den byggs upp runt realistiska fall. Det är uppskattat av företagen, säger Hälsolänkens vd Fredrik Andersson.

– En annan fördel är att utbildningen har ett genomarbetat koncept. För att få kursintyg ska man ha gått minst tre utbildningsdagar, ett bra argument när arbetsledare och chefer vill ha kortare utbildningar.

Skräddarsydd utbildning

Inför varje BAM-utbildning träffar Hälsolänken företagets personalchef och huvudskyddsombud för att skräddarsy så mycket som möjligt. De fall som kursdeltagarna ska arbeta med väljs ut så att de på bästa sätt täcker in aspekter av företagets arbetsmiljö. Föreläsningarna kopplas till arbetsgivarens egna dokument och rutiner, till exempel rehabiliteringsplan och modell för systematiskt arbetsmiljöarbete.

– När vi började genomföra BAM-utbildningar såg vi att det ofta kom upp bra lösningar på problem under själva kursen. Därför bestämmer vi och kunden redan i förväg hur vi går vidare med bra idéer som alla kan enas kring. På så sätt blir utbildningen ett naturligt led i att utveckla arbetsmiljöarbetet. Hälsolänken har omkring 200 kunder i norra Värmland. Sunne kommun är största kund. På den privata sidan finns exempelvis Tetrapak, Rottneros och elektronikföretaget Note i Torsby, som genomförde en BAM-utbildning med Hälsolänken tidigt under 2009.

Note ville utbilda brett, inte bara chefer och skyddsombud utan även inköpare och nyckelpersoner som planerar och genomför förändringar.

– Vi ville få in arbetsmiljötänkandet från början. Då behöver vi inte komma efter och rätta till när det blivit fel säger Dan Levin, personalansvarig på elektronikföretaget Note. Huvudskyddsombuden Lennart Lövgren och Jörgen Olsson hade tidigare gått en BAM-utbildning genom facket, men ville att även cheferna skulle få grundkunskaper om arbetsmiljö. I det sammanhanget väger det tungt att BAM-utbildningen är framtagen i samarbete med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

– Det bidrar till att cheferna tar utbildningen på allvar. Jag tror att cheferna har fått upp ögonen för vad det innebär att ha ett personalansvar säger Lennart Lövgren, huvudskyddsombud på elektronikföretaget Note.

– Dessutom ökar förståelsen för oss skyddsombud. Vi är inte till för att gnälla utan för att hjälpa företaget se vad man glömt eller missat.

Ökad efterfrågan

Fredrik Andersson har arbetat inom företagshälsovården sedan 1990-talets början. Hans erfarenhet är att företagens intresse för arbetsmiljöutbildning länge var svagt. Det började vända ungefär samtidigt som Prevent gjorde om BAM-utbildningen.

– Vi utbildade två av våra medarbetare till diplomerade BAM-handledare, vilket varit en trygghet för både oss och kunderna. Vi fick väldigt bra utvärderingar från de första utbildningarna. Efterfrågan ökade och vi bestämde oss därför för att utbilda två handledare till, berättar Fredrik Andersson.

Det är en klar tillgång för Hälsolänkens nästa stora utbildningsuppdrag – Bättre arbetsmiljö för fler än 100 chefer, skyddsombud och nämndpolitiker i Sunne kommun.


Text: Helene Thornblad
Foto: Denny Lorentzen