Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

BAM föreläsningsbilder

Föreläsningsbilderna är ett stöd för handledare i utbildningen Bättre arbetsmiljö. I utbildningen varvas föreläsningar och grupparbeten med fall. Metoden för att genomföra utbildningen beskrivs i Metodbok för handledare, Prevent.

I Metodbok för handledare finns fem stycken generella fall som tagits fram för att svara mot utbildningsmålen för Bättre arbetsmiljö. Föreläsningsbilderna är kopplade till dessa fall. De kompletteras av föreläsningsbilder för presentation av metoden och en generell introduktionsföreläsning.