Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Registrera Fokus

Registrera Fokus

Webbsidan kompletterar boken Fokus på arbetsmiljö och säkerhet. För att få åtkomst till sidan måste du först registrera dig med alla uppgifter nedan.

Så här gör du

Först behöver du ha lösenordet på följesedeln tillängligt*. Sedan skriver du in dina uppgifter i formuläret här nedan. 

Lösenordet på följesedeln använder du bara en gång. I och med registreringen väljer du ett nytt, eget lösenord som du sedan använder vid inloggningen till sidorna där lärarhandledningen finns.

*Har du inte tillgång till följesedeln och lösenordet får du kontakta Prevent via e-post
fokusgy2011@prevent.se eller tfn 08-402 02 20.

Detta lösenord hittar du längst ner på följsedeln