Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Elevartiklar Fokus

Här kan du öppna eller ladda ner olika arbetsplatsreportage och olika ämnesartiklar. Reportagen visar på hur det kan fungera ute på din kommande arbetsplats och tar upp grundläggande arbetsmiljöfrågor så som lagar, roller, ansvar, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete samt risker specifika för yrket och branschen. Ämnesartiklarna går djupare in på specifika arbetsmiljöfrågor.