Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsplatsreportage till elever

Här kan du öppna eller ladda ner olika arbetsplatsreportage. Reportagen visar på hur det kan fungera ute på din kommande arbetsplats och tar upp grundläggande arbetsmiljöfrågor så som lagar, roller, ansvar, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete samt risker specifika för yrket och branschen.

BARN och FRITID.pdf

BYGG och ANLÄGGNING.pdf

EL och ENERGI.pdf

FORDON och TRANSPORT.pdf

HANDEL och ADMINISTRATION.pdf

HANTVERK och FRISÖR.pdf

HOTELL och TURISM.pdf

INDUSTRITEKNISKA.pdf

NATURBRUK.pdf

RESTAURANG och LIVSMEDEL.pdf

VÅRD och OMSORG.pdf

VVS och FASTIGHETER.pdf