Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Fokus på arbetsmiljö och säkerhet är ett läromedel för gymnasieskolan. Läromedlet är anpassat till GY2011. Det består av en faktabok och en webbplats med lärarhandledning, presentationsbilder, ämnesartiklar och arbetsplatsreportage. Läromedlet är framtaget i samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Om webbplatsen

Webbplatsen är ett komplement till boken Fokus på arbetsmiljö och säkerhet för GY2011 och innehåller lärarhandledning, presentationsbilder, ämnesartiklar och arbetsplatsreportage med elevuppgifter. Tillgång till sidorna och materialet får du om du köper lärarhandledning webb eller minst 10 exemplar av boken (skolpris gäller) eftersom lärarhandledningen då ingår. Inloggning krävs, och till den behövs ett lösenord som du får på följesedeln till produkten. 

Just nu får du kostnadsfritt tillgång till alla arbetsplatsreportage och ämnesartiklar med elevuppgifter.

Frågor

Har du frågor om Fokus på arbetsmiljö och säkerhet, eller problem att använda denna webbplats, mejla då till fokusgy2011@prevent.se.
Mer information

Läs om materialet på http://www.prevent.se/fokusGY2011