Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för utländska chefer

Projektledare Camilla Enocksson

Många företag i Sverige har utländska ägare, vilket gör att det blir allt vanligare med chefer från andra länder. Nu finns en utbildning på engelska som lär ut vad chefer i Sverige behöver veta för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar.

På alla företag i Sverige gäller svensk arbetsmiljölagstiftning, och som chef har man ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö.

– Vi har märkt en allt större efterfrågan på en engelskspråkig utbildning som fokuserar på vad man behöver veta om arbetsmiljö om man jobbar som chef i Sverige. Därför känns det jätteroligt att vi nu kan erbjuda just en sådan utbildning, säger Camilla Enocksson som är projektledare på Prevent.

Utbildningen Work Environment Management for Managers sträcker sig över två dagar. Första dagen ägnas i stor utsträckning åt svenska lagar och regler på arbetsmiljöområdet. Andra dagen handlar i större utsträckning om psykosociala frågor. I utbildningen ingår bland annat ett fall hämtat från verkligheten, där deltagarna får möjlighet att under handledning arbeta sig fram till hur olika arbetsmiljöproblem ska hanteras på bästa sätt.

– Att chefer från andra länder lär sig att jobba med arbetsmiljöfrågor utifrån den samverkan som betonas i svensk lagstiftning är en vinst både för de anställda på företagen och för själva verksamheten. En bra arbetsmiljö är alltid lönsam, säger Camilla Enocksson.

Text: Helena Wahlund i Arbetsliv nr 1-2015

Läs mer och boka