Vibrationer

7 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Vibrationer, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Verktygen som orsakar vibrationsskador

2018-09-24

Vibrationsskador har gått om bullerskador som den vanligaste arbetssjukdomen. Mest drabbade är byggnadsträarbetare, betongarbetare och bilmekaniker, visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Stoppa de skadliga vibrationerna

2018-05-30

En vibrationsskada i händerna kan ge ett livslångt lidande i form av värk och förlorad känsel. Det kan leda till svårigheter att utföra vardagsaktiviteter som att sköta sin hygien. Men det går att minska risken för skador.

Allt fler får vibrationsskador

2017-11-06

Arbete med vibrerande verktyg och maskiner kan leda till kroniska hälsobesvär och livslång värk. Riskerna uppmärksammades under arbetsmiljöveckan i oktober med extra skyddsronder och informationsinsatser på byggarbetsplatser runt om i landet.

Smart manick mäter hälsofarliga vibrationer

2016-11-03

Smartvib heter en liten manick som tillsammans med en app gör det enkelt att mäta vibrationer. Utrustningen kan användas för riskbedömning av arbeten där man använder verktyg, maskiner eller fordon som vibrerar.

Vibrationsskador helt i onödan

2016-09-14

Att ta fram bättre maskiner som inte vibrerar på sådant sätt att de skadar människor. Det är syftet med ett projekt där både maskintillverkare och användare ingår.

Vibrationsskador vanligaste arbetssjukdomen

2016-09-12

Vibrationsskador har blivit den vanligaste orsaken till arbetssjukdom enligt statistik från AFA Försäkring. De som drabbas får ofta lära sig leva med livslång smärta.

Dramatisk ökning av vibrationsskador

2015-09-28

Fler och fler patienter kommer till arbets- och miljömedicin med vibrationsskador. Andelen unga ökar. Många får leva med smärta resten av livet. Vissa slås ut helt från arbetslivet.