Stress

146 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Stress, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Yrket avgör om aktivitetsbaserat passar

2018-04-16

Aktivitetsbaserade kontor passar bra för samarbete. Men de som har koncentrationskrävande arbetsuppgifter eller stressrelaterade problem blir ofta störda i kontorsmiljön, visar en studie vid Umeå universitet.

Det stressar tjänstemännen

2018-04-13

Hög arbetsbelastning och otydligt ledarskap är de vanligaste orsakerna till stress. Mest stressade är tjänstemännen i Uppsala och minst stressade är de i Norrbotten. Det visar siffror från fackförbundet Unionen.

Flexibla arbetstider får oss att jobba mer

2018-03-08

Tjänstemän upplever det ofta som en förmån att kunna bestämma när och var de jobbar. Samtidigt tar många frivilligt på sig att ständigt vara nåbara som ett sätt att betala tillbaka samt visa att man sköter sitt jobb. Det säger forskaren Nanna Gillberg som på uppdrag av Arbetsmiljöverket skrivit en rapport om gränslöst arbetsliv.

Kommentarer: 1

Forskare ska minska stressen hos lärare

2018-03-06

Vilket stöd behöver skolor för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa bland medarbetarna? Det undersöker forskaren Lydia Kwak och hennes kollegor. Tanken är att även andra branscher ska få nytta av resultaten.

Håret avslöjar stressnivån

2018-02-05

Forskare vid Linköpings universitet håller som bäst på att samla in hårtestar från 4 000 personer för att undersöka hur stressade vi är och vilka yrkesgrupper som jäktar mest. Håret ger svaret.

Kommentarer: 4

Allt fler tjänstemän vobbar

2018-01-26

Fyra av tio privatanställda vobbar ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn, enligt en rapport från fackförbundet Unionen. Det är en ökning med 10 procentenheter på tre år.

Slipp jobbtankar i jul

2017-12-21

Att vara ledig är som bekant ingen garanti för att inte tänka på jobbet. Många går ständigt omkring med en att göra-lista i huvudet. Men det finns några knep för att slippa jobbtankarna i jul.

Byggföretag testar mobilfria zoner

2017-12-11

Mer än hälften av svenskarna överväger ibland att byta jobb på grund av stress. Var fjärde person känner så varje månad. Det visar en undersökning från byggföretaget Skanska.

Nio tecken på utbrändhet

2017-10-13

Koncentrationsförmågan sviktar. Minnet, sömnen och humöret påverkas, liksom orken till kropp och själ. Var uppmärksam på stressignalerna, så att du kan bromsa i tid.

Svårtolkade siffror om stress

2017-09-29

Antalet patienter som remitterats till en läkare på grund av utmattningssyndrom har ökat kraftigt de senaste tio åren, enligt statistik från Socialstyrelsen. Framförallt är det kvinnor i åldrarna 35–54 år som drabbas. Men om det verkligen är fler sjuka är svårt att säga.