Stress

138 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Stress, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Chefer får hjälp att se tecken på ohälsa

2019-10-09

Forskare i Umeå har tagit fram ett verktyg som hjälper arbetsgivare att upptäcka varningssignaler för stress och psykisk ohälsa hos sina medarbetare. Metodstödet ger också vägledning i hur arbetet kan anpassas för att motverka sjukskrivning.

Vårens mest lästa artiklar

2019-07-03

Träningens olika sidor, hälsosamma arbetsplatser och tips inför de svåra samtalen är några ämnen som engagerat våra läsare under våren. 

Hemtjänstpersonal orkar inte till pension

2019-05-27

Enligt en ny studie tror många i hemtjänsten att de inte kommer orka jobba kvar till pension. Men inte på grund av vantrivsel, utan på grund av för stort ansvar i kombination med för lite tid för jobbet.

Hjärnträning hjälper utmattade

2019-03-06

Den som drabbas av utmattningssyndrom får ofta problem med både minne och koncentration. Nu visar forskning att det faktiskt går att träna hjärnan under rehabiliteringen för att förbättra de kognitiva förmågorna.

Höga krav gör att kvinnor går upp i vikt

2019-02-04

Höga krav på jobbet kan leda till viktuppgång hos kvinnor, oavsett andra livsstilsfaktorer och utbildningsnivå. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar.

Så kom Katarina tillbaka efter utbrändheten

2019-01-10

Den som är utbränd har ofta svårt att inse sin egen situation innan det gått för långt. Men med rätt hjälp och stöd i tid behöver inte sjukskrivningen bli onödigt lång och motverka sitt syfte. Möt Katarina Kjerfve som berättar om sin väg tillbaka.

Klassmentorer minskar lärarnas stress

2018-11-12

På Norrängsskolan i Lycksele har varje klass en mentor som följer eleverna hela dagarna och ansvarar för att skapa trygghet, trivsel och studiero. Det har lett till att lärarnas sjukfrånvaro halverats och att arbetsbelastningen och stressen minskat.

Bra stämning minskar inte risken för utbrändhet

2018-10-04

Även den som har tillit till sin chef, trivs med kollegorna och tycker att arbetsuppgifterna är kul kan drabbas av utmattning. Botemedlet är att sänka kraven.

Jobbmejlande på fritiden stressar även familjen

2018-09-28

Förväntningar på anställda att de ska läsa och svara på mejl utanför arbetstid innebär ökad stress inte bara för den anställde, utan även för familjemedlemmar. Det visar en amerikansk studie.

Test ger svar på om det är för mycket på jobbet

2018-08-23

Känner du dig helt utmattad efter arbetsdagens slut? Ett nytt kostnadsfritt test utvecklat av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ger svar på om du ligger i riskzonen för att drabbas av stressrelaterad ohälsa.