Stress

154 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Stress, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Bra stämning minskar inte risken för utbrändhet

2018-10-04

Även den som har tillit till sin chef, trivs med kollegorna och tycker att arbetsuppgifterna är kul kan drabbas av utmattning. Botemedlet är att sänka kraven.

Jobbmejlande på fritiden stressar även familjen

2018-09-28

Förväntningar på anställda att de ska läsa och svara på mejl utanför arbetstid innebär ökad stress inte bara för den anställde, utan även för familjemedlemmar. Det visar en amerikansk studie.

Test ger svar på om det är för mycket på jobbet

2018-08-23

Känner du dig helt utmattad efter arbetsdagens slut? Ett nytt kostnadsfritt test utvecklat av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ger svar på om du ligger i riskzonen för att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Varannan stressad på jobbet

2018-06-19

Varannan anställd känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar statistik från 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova genomfört. Att ha regelbundna avstämningar med sina medarbetare om deras arbetssituation är ett sätt att fånga upp ohälsa i tid.

Kvinnor får mindre återhämtning på jobbet än män

2018-05-22

Kvinnor tar inte bara mer ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet än män. De har också sämre möjlighet till återhämtning på jobbet, visar en studie vid Göteborgs universitet. Det är en viktig orsak till att kvinnor är mer långtidssjukskrivna än män.

Vila på helgen förebygger utmattningssyndrom

2018-05-17

Långvarig stress kan leda till att man går in i väggen och blir sjukskriven. Men det är egentligen ganska lätt att undvika att drabbas av utmattningssyndrom. Enklaste sättet är att ta ledigt på helgen, säger Simon Kyaga, överläkare i psykiatri.

Yrket avgör om aktivitetsbaserat passar

2018-04-16

Aktivitetsbaserade kontor passar bra för samarbete. Men de som har koncentrationskrävande arbetsuppgifter eller stressrelaterade problem blir ofta störda i kontorsmiljön, visar en studie vid Umeå universitet.

Det stressar tjänstemännen

2018-04-13

Hög arbetsbelastning och otydligt ledarskap är de vanligaste orsakerna till stress. Mest stressade är tjänstemännen i Uppsala och minst stressade är de i Norrbotten. Det visar siffror från fackförbundet Unionen.

Flexibla arbetstider får oss att jobba mer

2018-03-08

Tjänstemän upplever det ofta som en förmån att kunna bestämma när och var de jobbar. Samtidigt tar många frivilligt på sig att ständigt vara nåbara som ett sätt att betala tillbaka samt visa att man sköter sitt jobb. Det säger forskaren Nanna Gillberg som på uppdrag av Arbetsmiljöverket skrivit en rapport om gränslöst arbetsliv.

Kommentarer: 1

Forskare ska minska stressen hos lärare

2018-03-06

Vilket stöd behöver skolor för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa bland medarbetarna? Det undersöker forskaren Lydia Kwak och hennes kollegor. Tanken är att även andra branscher ska få nytta av resultaten.