Stress

132 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Stress, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Hjärnträning hjälper utmattade

2019-03-06

Den som drabbas av utmattningssyndrom får ofta problem med både minne och koncentration. Nu visar forskning att det faktiskt går att träna hjärnan under rehabiliteringen för att förbättra de kognitiva förmågorna.

Höga krav gör att kvinnor går upp i vikt

2019-02-04

Höga krav på jobbet kan leda till viktuppgång hos kvinnor, oavsett andra livsstilsfaktorer och utbildningsnivå. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar.

Så kom Katarina tillbaka efter utbrändheten

2019-01-10

Den som är utbränd har ofta svårt att inse sin egen situation innan det gått för långt. Men med rätt hjälp och stöd i tid behöver inte sjukskrivningen bli onödigt lång och motverka sitt syfte. Möt Katarina Kjerfve som berättar om sin väg tillbaka.

Klassmentorer minskar lärarnas stress

2018-11-12

På Norrängsskolan i Lycksele har varje klass en mentor som följer eleverna hela dagarna och ansvarar för att skapa trygghet, trivsel och studiero. Det har lett till att lärarnas sjukfrånvaro halverats och att arbetsbelastningen och stressen minskat.

Bra stämning minskar inte risken för utbrändhet

2018-10-04

Även den som har tillit till sin chef, trivs med kollegorna och tycker att arbetsuppgifterna är kul kan drabbas av utmattning. Botemedlet är att sänka kraven.

Jobbmejlande på fritiden stressar även familjen

2018-09-28

Förväntningar på anställda att de ska läsa och svara på mejl utanför arbetstid innebär ökad stress inte bara för den anställde, utan även för familjemedlemmar. Det visar en amerikansk studie.

Test ger svar på om det är för mycket på jobbet

2018-08-23

Känner du dig helt utmattad efter arbetsdagens slut? Ett nytt kostnadsfritt test utvecklat av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ger svar på om du ligger i riskzonen för att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Varannan stressad på jobbet

2018-06-19

Varannan anställd känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar statistik från 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova genomfört. Att ha regelbundna avstämningar med sina medarbetare om deras arbetssituation är ett sätt att fånga upp ohälsa i tid.

Kvinnor får mindre återhämtning på jobbet än män

2018-05-22

Kvinnor tar inte bara mer ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet än män. De har också sämre möjlighet till återhämtning på jobbet, visar en studie vid Göteborgs universitet. Det är en viktig orsak till att kvinnor är mer långtidssjukskrivna än män.

Vila på helgen förebygger utmattningssyndrom

2018-05-17

Långvarig stress kan leda till att man går in i väggen och blir sjukskriven. Men det är egentligen ganska lätt att undvika att drabbas av utmattningssyndrom. Enklaste sättet är att ta ledigt på helgen, säger Simon Kyaga, överläkare i psykiatri.