Sjukfrånvaro

17 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Sjukfrånvaro, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Färre långa sjukskrivningar

2019-06-12

Både inom kommuner och regioner samt inom den privata sektorn minskar de långa sjukskrivningarna. I synnerhet gäller det anställda över 35 år. Det visar AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport som presenterades i veckan.

God handhygien viktigt för att förebygga vinterkräksjuka

2019-02-19

Vinterkräksjukan har nått nya toppnoteringar i år med 40 procent fler sjukanmälningar än under 2018. För att undvika att sprida smittan vidare är god handhygien viktigt, både om man själv har smittats eller om man tagit hand om någon som är magsjuk.

Stor ökning av chefer som mår dåligt

2019-02-07

Antalet långtidssjukskrivna chefer har stigit brant de senaste fem åren. Framförallt är det den psykiska ohälsan som ökar, särskilt bland kvinnor.

Dolda kostnader för långtidssjuka medarbetare

2018-11-27

Det kostar mycket att ha en långtidssjukskriven medarbetare. Bara produktionsförlusten före, under och efter sjukfrånvaron uppgår till omkring 100 000 kronor, visar en studie vid Linköpings universitet. Därtill kommer kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning.

En sjukskrivning leder ofta till fler

2018-02-02

För den som en gång varit sjukskriven för något allvarligare än en förkylning är det 70 procents risk att bli sjukskriven igen. Störst är risken för den som jobbar inom vård, skola och omsorg.

Unik studie av tjänstemännens hälsa

2018-01-18

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän. Utbildningsväsendet samt vårdsektorn har högst andel sjukskrivna, enligt en stor tvärsnittsstudie som tjänstepensionsbolaget Alecta gjort tillsammans med Karolinska Institutet.

 

Kvällsarbete kan ge migrän

2017-04-21

De som jobbar kväll regelbundet drabbas oftare av migrän än som de som jobbar dagtid, enligt en dansk studie. Och forskarna menar att konsekvenserna av migrän är ett förbisett hälsoproblem med korttidssjukskrivningar som följd.

Kvinnor långtidssjukskrivna dubbelt så ofta

2017-03-08

Det finns stora skillnader mellan könen när det gäller långtidssjukskrivningar. Det gäller även kvinnor och män som har samma yrke visar statistik från AFA Försäkring.

Många handelsanställda utförsäkrade

2016-12-20

Fram tills att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen togs bort i februari i år hann 11 000 privatanställda arbetare bli utförsäkrade. Merparten av dessa jobbar som försäljare inom handeln. Det visar en rapport från AFA Försäkring.

Anställda i kontaktyrken riskerar ohälsa

2016-11-17

Anställda i kontaktyrken löper större risk att bli sjukskrivna och drabbas av utbrändhet. Men att arbeta med människor ger också en känsla av meningsfullhet, och om förutsättningarna var bättre skulle det kanske inte behöva se ut så. Det säger masterstudenten Vanda Aronsson som vunnit priset Utmärkt arbetsmiljöuppsats.

Webbfråga

Du bevittnar ett etiskt övertramp på jobbet men gör inget. Varför?

  • Det gör ingen skillnad att säga till 35%  
  • Någon annan kanske tar tag i det 7%  
  • Inte mitt ansvar 6%  
  • Rädd att trampa i klaveret 52%  
Totalt antalet röster: 54