Sjukfrånvaro

14 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Sjukfrånvaro, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Dolda kostnader för långtidssjuka medarbetare

2018-11-27

Det kostar mycket att ha en långtidssjukskriven medarbetare. Bara produktionsförlusten före, under och efter sjukfrånvaron uppgår till omkring 100 000 kronor, visar en studie vid Linköpings universitet. Därtill kommer kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning.

En sjukskrivning leder ofta till fler

2018-02-02

För den som en gång varit sjukskriven för något allvarligare än en förkylning är det 70 procents risk att bli sjukskriven igen. Störst är risken för den som jobbar inom vård, skola och omsorg.

Kommentarer: 1

Unik studie av tjänstemännens hälsa

2018-01-18

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän. Utbildningsväsendet samt vårdsektorn har högst andel sjukskrivna, enligt en stor tvärsnittsstudie som tjänstepensionsbolaget Alecta gjort tillsammans med Karolinska Institutet.

 

Kvällsarbete kan ge migrän

2017-04-21

De som jobbar kväll regelbundet drabbas oftare av migrän än som de som jobbar dagtid, enligt en dansk studie. Och forskarna menar att konsekvenserna av migrän är ett förbisett hälsoproblem med korttidssjukskrivningar som följd.

Kvinnor långtidssjukskrivna dubbelt så ofta

2017-03-08

Det finns stora skillnader mellan könen när det gäller långtidssjukskrivningar. Det gäller även kvinnor och män som har samma yrke visar statistik från AFA Försäkring.

Många handelsanställda utförsäkrade

2016-12-20

Fram tills att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen togs bort i februari i år hann 11 000 privatanställda arbetare bli utförsäkrade. Merparten av dessa jobbar som försäljare inom handeln. Det visar en rapport från AFA Försäkring.

Anställda i kontaktyrken riskerar ohälsa

2016-11-17

Anställda i kontaktyrken löper större risk att bli sjukskrivna och drabbas av utbrändhet. Men att arbeta med människor ger också en känsla av meningsfullhet, och om förutsättningarna var bättre skulle det kanske inte behöva se ut så. Det säger masterstudenten Vanda Aronsson som vunnit priset Utmärkt arbetsmiljöuppsats.

Sjukskrivna vill tillbaka till samma arbetsgivare

2016-10-03

De flesta tjänstemän som är sjukskrivna vill tillbaka till samma arbetsgivare efter sin sjukskrivning och för de flesta blir det också så. Men det finns faktorer som bidar till att några har svårt att ta sig tillbaka. Det visar en rapport från fackförbundet TCO.

Sjukskrivningarna ökar kraftigt

2016-06-09

Antalet olycksfall som leder till kortare sjukskrivning har ökat stadigt de senaste fem åren. Däremot har den tidigare ökningen av andelen allvarliga olycksfall stannat av. Samtidigt ökar de långa sjukskrivningarna kraftigt. Det visar AFA Försäkrings arbetsskaderapport för 2016.

Livsstilsmätning förebygger sjukskrivning

2015-11-17

Med en livsstilsmätare går det att få reda på om medarbetarna har för hög stressnivå, motionerar för lite eller sitter still för mycket. Resultaten följs upp med individuell coachning för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

Kommentarer: 3