Sexuella trakasserier

24 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Sexuella trakasserier, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Rädsla för dåligt rykte fick företag att agera

2019-04-04

Medvetenheten om sexuella trakasserier har ökat bland företagen efter Metoo, visar en ny rapport. Rädsla för att framstå som en oattraktiv arbetsgivare är en orsak.

Lättare att hantera sexuella trakasserier från gäster

2019-01-16

Sexuella trakasserier från gäster är inte så svåra för arbetsgivaren att hantera. Mer komplicerat blir det när den som trakasserar är en kollega eller chef. Det visar en ny norsk studie av hotellbranschen.

Kunden har inte alltid rätt

2018-11-06

Kunden har alltid rätt, brukar det heta. Nu ska forskare vid Karlstads universitet undersöka hur maktrelationen mellan kunder och anställda inom handel och restaurang kan leda till att sexuella trakasserier får stöd och legitimeras.

Metoo – vad hände sen?

2018-10-15

Ett år har gått sedan de första uppropen om sexuella trakasserier kom. För många branscher har det resulterat i en större medvetenhet och konkreta åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier.

Stalltjejer sparkar bakut

2018-09-05

Via Facebook-gruppen ”Vi sparkar bakut” har hundratals vittnesmål om sexuella trakasserier i stallmiljö kommit in. Arbetsliv har besökt en hästgård som jobbar aktivt för att förebygga att unga far illa.

Vanligt med sexuella trakasserier i filmbranschen

2018-04-17

Kvinnor inom filmbranschen är nästan dubbelt så utsatta för sexuella trakasserier på jobbet jämfört med kvinnor i allmänhet. Det visar en rapport som Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet gjort i spåren av #tystnadtagning.

Fokus på sexuella trakasserier i vårbudgeten

2018-04-09

Stöd till arbetsgivare för att förebygga sexuella trakasserier och mer pengar till regionala skyddsombud. Det är två satsningar på arbetsmiljöarbetet som regeringen gör i vårbudgeten.

"Allt handlar om hur vi bemöter varandra"

2018-02-16

För kommunikationsskolan Berghs i Stockholm ledde höstens Metoo-upprop direkt till åtgärder. Trakasserier och sanktioner fick tydligare definitioner och snart finns även ett socialt kontrakt om bemötande på plats.

Så många utsattes för sexuella trakasserier förra året

2018-02-12

Sex procent av de anställda i Sverige utsattes för sexuella trakasserier förra året, enligt en undersökning som Arbetsliv gjort. Av dessa uppger hälften att nedvärderande uttryck kopplat till kön förekommer på arbetsplatsen.

Nytt verktyg för att förebygga sexuella trakasserier

2018-01-31

Make Equal Analytics är ett enkätverktyg som kan användas för att undersöka om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utifrån resultatet får användaren förslag på åtgärder.