Sömn

11 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Sömn, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Biologisk klocka avgörande för piloter

2017-01-19

Vilken tid på dygnet en pilot jobbar har större betydelse för känslan av trötthet än hur hen sov föregående natt. Det visar en finsk studie av piloters arbetsförhållanden.

Kortare arbetstid gav bättre sömn

2016-12-22

Att förkorta sin arbetstid med en fjärdedel leder till bättre sömn och minskad stress. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

Beröm från chefen bra för hälsan

2016-08-22

Om chefen visar uppskattning minskar risken att bli långtidssjukskriven. I synnerhet gäller det medarbetare som har sömnsvårigheter. Det visar en ny dansk studie.

Kommentarer: 1

Dagsljus bra för sömnen

2016-08-12

Blått ljus från skärmar kan störa nattsömnen enligt tidigare forskning. Men nu kommer nya rön som visar att den som får mycket dagsljus blir mindre påverkad av skärmljus på kvällen.

Sömnen påverkas av jobbresor

2016-05-25

Sover du dåligt när du sover borta? Ny forskning visar att det beror på att en del av din hjärna håller vakt i nya miljöer. Med hjälp av enkla rutiner kan du sova bättre.

Mobil i sängen kan ge sömnproblem

2016-03-09

En majoritet av svenskarna använder sin mobil eller surfplatta i sängen innan de ska sova. Samtidigt uppger många att de har problem med sömnen. Det visar en ny undersökning.

Sömnbrist och stress kan bli ond cirkel

2015-08-31

Sömnbrist kan göra att du upplever kraven på jobbet som högre och kollegor som mindre stödjande. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Mobilen kan påverka sömnen

2014-11-27

Många tar med sig surfplattan eller mobilen ända ner i sängen. Sömnforskare ska nu undersöka om apparaternas blåa skärmljus påverkar sömnen och nästa dags prestationer. De vill även utveckla en mobilapp, som ska ge stöd vid sömnproblem.

Kommentarer: 1

Oro ger sämre sömn

2014-11-05

Oroar du dig för att inte kunna sova ordentligt? Då spär du sannolikt på dina egna sömnproblem, visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet. Men det finns flera sätt att få en bättre sömnkvalitet.

LED-teknik hjälper skiftarbetare

2017-11-15

Med hjälp av modern LED-armatur går det att simulera dagsljus. Det kan användas i mörka lokaler utan naturligt ljus eller som på Görvälns vattenverk i Järfälla – för att öka välbefinnandet hos de som jobbar skift.