Så gör du

28 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Så gör du, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Så löser du semesterpusslet

2019-06-05

Att som chef tillgodose alla önskemål om semester är inte lätt. Men med god planering och ett konstruktivt förhållningssätt går det oftast att lösa.

När olyckan är framme

2019-05-16

Ingen verksamhet är den andra lik, men det finns några generella råd som minskar risken för olyckor och som kan rädda liv om någon trots allt skadas eller blir akut sjuk på jobbet.

Sju tips för att klara kylan

2019-02-06

När det är kallt försämras motorik och koncentrationsförmåga och risken för skador och olyckor ökar. Här kommer några heta tips till den som vill hålla värmen i vinter.

Brandsäkra på jobbet

2018-12-13

Vad som riskerar att utlösa en brand på jobbet ser väldigt olika ut beroende på vad det är för arbetsplats. Därför är det viktigt att ta reda på vilka risker som finns hos er samt utbilda personalen i allt från hur man förebygger bränder till utrymning och släckning.

Så blir du klimatsmart på jobbet

2018-11-09

Experterna är eniga – vi måste ändra vårt sätt att leva för att bromsa klimatförändringarna. Och det finns mycket man kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

Bli bättre på att fatta beslut

2018-10-31

Vi gör det mest hela tiden utan att vi tänker på det, fattar olika beslut – både privat och på jobbet. Här ger Mona Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys, sina bästa tips för att fatta bättre beslut.

Så lyckas du med skyddsronden

2018-09-18

Skyddsronden är kanske det mest klassiska inslaget i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men för att den ska ge något, och inte bara bli en punkt att pricka av, krävs engagemang och uppföljning.

Skapa bättre stämning på jobbet

2018-05-15

Hövlighet på jobbet har större betydelse än vad man kan tro. Studier visar att hövlighet till och med kan minska sjukfrånvaron på företaget. Men för att få ett bättre arbetsklimat och inte fastna i fluffiga värdeord, är det viktigt att fokusera på konkreta handlingar i vardagen.

Fixa bättre luft på jobbet

2018-03-05

När det gäller ventilation och temperatur på jobbet går det sällan att göra alla nöjda, men det är viktigt att ta medarbetarnas upplevelser på allvar. Besvär kan bli kroniska över tid och dessutom kan känslan av att inte bli tagen på allvar öka stress och annan ohälsa.

Tre sätt att hantera din oro

2017-12-06

Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. Men den kan också bli ett hinder i vardagen, såväl privat som på jobbet. Genom att lära dig se och hantera din oro kan du släcka din egen varningslampa när den inte behövs och vara mer närvarande i livet.