Säkerhet

45 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Ny handbok ska förebygga elolyckor

2021-05-06

Varje år dör ett antal personer av elolyckor på arbetet och ofta är det säkerheten som brister. Nu ger Elsäkerhetsverket tillsammans med Arbetsmiljöverket ut en handbok som ska hjälpa arbetsgivare att öka säkerheten.

Utsatt arbetsmiljö för vägarbetare

2020-08-14

Fyra av tio svenskar uppger att andra trafikanter kör för fort förbi vägarbeten, enligt en ny undersökning. Ett steg åt sidan kan vara skillnaden mellan liv och död för vägarbetare om trafikanter inte sänker hastigheten.

Så kan säkerhetskulturen bli bättre

2020-05-20

Trots att säkerhet är högsta prioritet för många företag inom industrin inträffar det arbetsskador och allvarliga tillbud. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en ny rapport försökt ta reda på orsakerna till det.

Nya krav för arbete på hög höjd

2019-09-25

Arborister är en av de nya yrkesgrupper som kommer att omfattas av kravet på medicinska kontroller då de klättrar på hög höjd. Det blir följden av en ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Enklare att rädda liv vid hjärtstopp

2019-08-20

Varje sekund räknas om en kollega drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu visar forskning att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen hjärt-lungräddning alls.

Byggnadsarbetare får träna på risker i säkerhetspark

2019-04-15

Nu är arbetet igång med att skapa Sveriges första säkerhetspark. En plats där alla i byggbranschen kan träna på att undvika olyckor, testa utrustning och inte minst reflektera över risker och arbetssätt.

Många missar explosionsrisker

2019-04-11

Åtta av tio arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare och andra föremål som kan explodera om de hanteras på ett felaktigt sätt.

Säkrare byggen med bra ledarskap

2019-02-26

Platschefernas ledarskap viktig för säkerheten på byggarbetsplatser. Det påverkar arbetsplatskulturen och kan gynna eller hämma säkerheten. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Droger i brev skapar problem i butiker

2019-01-22

Droger köps och säljs på nätet och skickas ofta i vanliga brev som hämtas ut hos postombud. För anställda blir droghandeln ett arbetsmiljöproblem, med ökade risker om hot och våld från kunder.

Chefen påverkar säkerheten

2018-05-24

Att som chef involvera medarbetare i arbetet och själv följa regler för säkerhet – det är bra för säkerheten på byggarbetsplatser. Det visar forskning från Göteborgs universitet.