Säkerhet

38 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Säkerhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Nya krav för arbete på hög höjd

2019-09-25

Arborister är en av de nya yrkesgrupper som kommer att omfattas av kravet på medicinska kontroller då de klättrar på hög höjd. Det blir följden av en ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Enklare att rädda liv vid hjärtstopp

2019-08-20

Varje sekund räknas om en kollega drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu visar forskning att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen hjärt-lungräddning alls.

Byggnadsarbetare får träna på risker i säkerhetspark

2019-04-15

Nu är arbetet igång med att skapa Sveriges första säkerhetspark. En plats där alla i byggbranschen kan träna på att undvika olyckor, testa utrustning och inte minst reflektera över risker och arbetssätt.

Många missar explosionsrisker

2019-04-11

Åtta av tio arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare och andra föremål som kan explodera om de hanteras på ett felaktigt sätt.

Säkrare byggen med bra ledarskap

2019-02-26

Platschefernas ledarskap viktig för säkerheten på byggarbetsplatser. Det påverkar arbetsplatskulturen och kan gynna eller hämma säkerheten. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Droger i brev skapar problem i butiker

2019-01-22

Droger köps och säljs på nätet och skickas ofta i vanliga brev som hämtas ut hos postombud. För anställda blir droghandeln ett arbetsmiljöproblem, med ökade risker om hot och våld från kunder.

Chefen påverkar säkerheten

2018-05-24

Att som chef involvera medarbetare i arbetet och själv följa regler för säkerhet – det är bra för säkerheten på byggarbetsplatser. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Är det säkert?

2018-04-17

Att följa säkerhetsrutiner är inte svårt när det är gott om tid och allt går enligt plan. Men det är ofta i de pressade situationerna som olyckor inträffar. För att skapa en kultur där individerna kan ta bra beslut i stunden krävs ett stöttande och involverande ledarskap, visar forskning.

Robot som hackas kan bli farlig

2017-05-16

Säkerheten för maskiner inom tillverkningsindustrin är ofta mycket hög för att inte de som arbetar vid bandet ska skadas. Men när det gäller robotar som är uppkopplade mot nätet missas ofta säkerhetsaspekten, enligt en ny studie.

Skräppost på frammarsch

2017-02-07

Skräpposten ökar igen visar en rapport om cybersäkerhet. Enligt rapporten ska 3 000 spam i sekunden skickats förra året.

Webbfråga

Så vill jag vara på jobbet 2020

  • Mer effektiv 17%  
  • Mindre stressad 53%  
  • Hjälpsammare 5%  
  • Jag är bra som jag är 25%  
Totalt antalet röster: 604