Rehabilitering

14 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Rehabilitering, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Trepartssamtal kan förkorta sjukskrivning

2020-05-07

I februari trädde en ny lag i kraft om koordineringsinsatser för sjukskrivna. Syftet är att förkorta sjukskrivningstiden genom att patient, läkare och arbetsgivare träffas. Men tillgången till sådana insatser är mycket ojämn, enligt en ny studie.

Att jobba när det gör ont

2019-12-04

Långvarig fysisk smärta orsakar stort lidande och kostar miljarder varje år. Men med rätt stöd och uppbackning från arbetsgivaren går det ofta att fortsätta jobba.

Lättare komma tillbaka till jobbet efter hjärtinfarkt

2019-11-08

Färre drabbas av hjärtinfarkt och det går fortare att komma tillbaka i arbete för dem som drabbas. Orsakerna är en sundare livsstil, bättre förebyggande vård och effektiva behandlings- och rehabiliteringsmetoder.

Bli kvitt beroende på arbetstid

2019-08-12

Kan internetbaserad behandling på arbetstid vara ett bra alternativ för anställda med alkoholproblem? Det finns mycket som talar för det, enligt Kristina Sundqvist, doktor i psykologi, som just nu undersöker möjligheterna för sådana lösningar.

Återinförandet av rehabiliteringsplaner får kritik

2018-02-13

Från den 1 juli måste alla arbetsgivare upprätta en rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukfrånvaro. Svenskt Näringsliv och Saco är kritiska till lagändringen eftersom det blir ytterligare en administrativ arbetsbörda för företagen som dessutom kan vara svår att leva upp till.

Chefens stöd – en väg ut ur beroendet

2016-09-09

Fia Jonsson var full varje dag hela semestern. När hösten kom var hon djupt nere under ytan. Trots att alkoholen haft ett kraftigt grepp om henne i två år, visste arbetskamraterna fortfarande ingenting. Men en dag i oktober slog hon numret till chefen och bad om hjälp.

Så kan personer med smärta jobba vidare

2016-05-02

Ett gott ledarskap, stöd från arbetskamraterna samt anpassning av arbetsuppgifterna är de viktigaste faktorerna för att de som har smärta i olika rörelseorgan ska kunna fortsätta att jobba, visar en ny och omfattande studie från det finska Arbetshälsoinstitutet.

Hårt arbete att inte låta smärtan ta över

2015-10-08

Cirka 20 procent av befolkningen lider av kronisk smärta. Ett nytt forskningsprojekt om internetbaserad behandling ska hjälpa drabbade att lära sig att leva ett aktivt liv som inte begränsas av ständig smärta. 

Byta jobb viktigt för långtidssjuka

2014-10-17

Långtidsskrivna har lättare att komma tillbaka till arbetslivet om de byter jobb. Det visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting.

Chefer ger sin syn på arbetsförmåga

2014-05-13

I en färsk avhandling berättar arbetsgivare om sin syn på arbetsförmåga i samband med sjukskrivning. Att chefen skapar rimliga förväntningar samt försöker skapa mening i arbetet för den som är eller varit sjukskriven är viktigt för att rehabiliteringen ska fungera bra.