Psykisk hälsa

109 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Psykisk hälsa, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Digital KBT lika bra som vanlig

2020-03-23

Ångest, sömnsvårigheter och utmattningssyndrom kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi via internet. Det skulle kunna ge många fler patienter tillgång till behandling, visar en ny avhandling.

Depression förkortar arbetslivet

2020-03-04

Låg energi, trötthet och koncentrationssvårigheter kan vara tecken på depression. För den som drabbas kan det förkorta arbetslivet med flera år, visar en dansk forskningsstudie.

Chefer får hjälp att upptäcka missbruk

2020-01-29

I snitt en av fem kollegor på en vanlig arbetsplats ligger i riskzonen för missbruk. En ny digital checklista ska hjälpa HR och chefer att upptäcka tidiga signaler på missbruk – och agera i tid.

Chefer behöver utbildning i psykisk ohälsa

2019-11-29

Chefer som har utbildning i psykisk ohälsa och som jobbar i en organisation med öppenhet kring det, är bättre rustade att jobba förebyggande. Men bara en fjärdedel av cheferna har en sådan utbildning, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Allt färre upplever sitt jobb som meningsfullt

2019-08-27

Allt färre upplever jobbet som meningsfullt, enligt en ny undersökning. Runt 14 procent av landets anställda ser inte betydelsen av vad de gör vilket är dubbelt så stor andel som för sex år sedan.

Jobb är bra för hälsan

2019-08-07

Att börja jobba igen efter semestern kan kännas tungt och lite ångestskapande. Men forskning visar att jobb tvärtom är bra för den psykiska hälsan.

Acceptans lindrar jobbstressen

2019-05-28

Brukar du bli nervös inför presentationer på jobbet? Ny forskning visar att mindfulness där man lär sig acceptera sina känslor är betydligt mer effektivt än mental träning där man försöker trycka bort de negativa känslorna genom att tänka positivt.

Svåra stressreaktioner efter terrorattacken

2019-05-03

35 procent av de journalister som bevakade terrorattacken på Drottninggatan fick krisstöd. 13 procent utvecklade posttraumatiskt stressyndrom. Det visar en enkätstudie genomförd av Åbo Akademi i samarbete med Journalistförbundet.

Viktigt att våga prata känslor på medarbetarsamtalet

2019-02-01

Åtta av tio tycker att förståelsen för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat, visar en ny undersökning. Det kan bero på att det blivit vanligare att prata med sin chef eller sina kollegor om hur man mår, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Kollegialt stöd minskar självmordsrisk

2018-11-22

Kamratstödjande insatser och utbildning i suicidprevention. Det är några åtgärder som kan minska risken för självmord bland anställda, enligt en ny forskningsgenomgång om arbetsplatsens betydelse för självmord.