Psykisk hälsa

120 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Psykisk hälsa, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Vårdpersonal som upplevt trauman får testa ny metod

2021-01-20

Vårdpersonal som arbetat med covid-19-patienter löper risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet ska nu undersöka en ny metod för att behandla traumatiska minnen.

Ny studie om varför unga mår dåligt

2021-01-12

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland unga vuxna. Bekymmersamt eftersom de ska hålla under många år i arbetslivet, anser Caroline Olsson, som leder ett forskningsprojekt som syftar till att få mer kunskap på området.

Manliga chefer mer negativa till deprimerade anställda

2020-12-22

Dubbelt så hög andel manliga chefer som kvinnliga chefer har en negativ attityd till anställda med depression. Den negativa inställningen ökar ju högre chefsroll man har. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Så hjälper du en kollega i sorg

2020-11-04

En medarbetare som sörjer en nära anhörigs bortgång behöver ofta stöd av sin arbetsgivare. Det handlar om att visa medmänsklighet utan att för den skull gå in och agera terapeut, enligt Maria Steneskog Nyman på Previa.

Digital KBT lika bra som vanlig

2020-03-23

Ångest, sömnsvårigheter och utmattningssyndrom kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi via internet. Det skulle kunna ge många fler patienter tillgång till behandling, visar en ny avhandling.

Depression förkortar arbetslivet

2020-03-04

Låg energi, trötthet och koncentrationssvårigheter kan vara tecken på depression. För den som drabbas kan det förkorta arbetslivet med flera år, visar en dansk forskningsstudie.

Chefer får hjälp att upptäcka missbruk

2020-01-29

I snitt en av fem kollegor på en vanlig arbetsplats ligger i riskzonen för missbruk. En ny digital checklista ska hjälpa HR och chefer att upptäcka tidiga signaler på missbruk – och agera i tid.

Chefer behöver utbildning i psykisk ohälsa

2019-11-29

Chefer som har utbildning i psykisk ohälsa och som jobbar i en organisation med öppenhet kring det, är bättre rustade att jobba förebyggande. Men bara en fjärdedel av cheferna har en sådan utbildning, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Allt färre upplever sitt jobb som meningsfullt

2019-08-27

Allt färre upplever jobbet som meningsfullt, enligt en ny undersökning. Runt 14 procent av landets anställda ser inte betydelsen av vad de gör vilket är dubbelt så stor andel som för sex år sedan.

Jobb är bra för hälsan

2019-08-07

Att börja jobba igen efter semestern kan kännas tungt och lite ångestskapande. Men forskning visar att jobb tvärtom är bra för den psykiska hälsan.