Psykisk hälsa

106 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Psykisk hälsa, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Arbetslivs mest lästa artiklar

2018-01-09

Tipsinriktade artiklar står högt i kurs hos Arbetslivs läsare. Den mest lästa artikeln förra året handlar om hur man hjälper en kollega som går igenom en kris. Om du har missat någon av våra mest uppskattade artiklar kommer här en försenad julklapp.

Äldre kvinnor friskast på jobbet

2017-10-20

Allt fler känner obehag inför att gå till jobbet. Framförallt gäller det den yngre åldersgruppen, under 30 år. Minst sjukdagar har kvinnor över 55 år. Det visar den senaste Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor.

När kollegan krisar

2017-08-29

Livet är inte alltid en dans på rosor. Ibland drabbar det oss, en skilsmässa, en förälder som dör, ett barn som har det tufft. Eller så känner man sig kanske bara lite nere, går till jobbet i ett gråmulet moln och försöker jobba så gott det går.

Kommentarer: 1

Psykosociala frågor i fokus med ny tjänst

2017-04-26

Thrive är en tjänst som ställer frågor till medarbetarna om den psykosociala arbetsmiljön. Till skillnad från liknande verktyg läggs stor vikt vid att ge återkoppling till cheferna och komma med förslag på hur arbetsmiljön kan bli bättre. 

Så kan chefen stödja medarbetare som mår dåligt

2017-04-10

I dag börjar vardagen igen efter fredagens tragiska terrordåd i Stockholm. På jobbet kan det vara bra att samla personalen och prata om det som hänt. Om behov finns av samtalsstöd med en krisexpert eller psykolog kan man ta hjälp av företagshälsovården.

Livsvårdstimme i stället för friskvårdstimme

2017-02-15

Kommunikationsbyrån Panang i Falun ska under ett år prova att införa en livsvårdstimme för de anställda. Tiden ska användas till saker som får en att må bra, enligt vd Jonas Grenfeldt.

Kommentarer: 1

Arbetsrelaterade självmord ökar i världen

2017-01-09

Allt fler människor i världen väljer att ta sitt liv på grund av jobbet. Otrygga anställningar, hög arbetsbelastning och stress är några orsaker som pekas ut. Men i Sverige är kunskapen om arbetsrelaterade självmord bristfällig trots att den psykiska ohälsan ökat kraftigt.

Ny studie om spelmissbruk

2016-12-21

Spelmissbruk yttrar sig ofta på samma sätt som andra typer av missbruk. Som chef och kollega gäller det att vara uppmärksam på tidiga signaler. Det visar en ny avhandling om spelmissbruk.

Trendbrott i hur männen mår på jobbet

2016-10-06

Fysiska besvär av arbetet har länge varit den dominerande orsaken till arbetsrelaterad ohälsa bland män. Men för första gången är det lika vanligt bland män med psykiska som fysiska besvär. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Drömmar förbereder oss på svåra jobbsituationer

2016-01-29

Jagad och instängd om natten? Många plågas av mardrömmar och får nattsömnen störd – ofta i samband med stress. Ny forskning visar att drömmarna fungerar som terapi och förbereder oss inför verkliga hotfulla situationer.

Kommentarer: 1