Psykisk hälsa

99 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Psykisk hälsa, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Chefer får hjälp att upptäcka missbruk

2020-01-29

I snitt en av fem kollegor på en vanlig arbetsplats ligger i riskzonen för missbruk. En ny digital checklista ska hjälpa HR och chefer att upptäcka tidiga signaler på missbruk – och agera i tid.

Chefer behöver utbildning i psykisk ohälsa

2019-11-29

Chefer som har utbildning i psykisk ohälsa och som jobbar i en organisation med öppenhet kring det, är bättre rustade att jobba förebyggande. Men bara en fjärdedel av cheferna har en sådan utbildning, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Allt färre upplever sitt jobb som meningsfullt

2019-08-27

Allt färre upplever jobbet som meningsfullt, enligt en ny undersökning. Runt 14 procent av landets anställda ser inte betydelsen av vad de gör vilket är dubbelt så stor andel som för sex år sedan.

Jobb är bra för hälsan

2019-08-07

Att börja jobba igen efter semestern kan kännas tungt och lite ångestskapande. Men forskning visar att jobb tvärtom är bra för den psykiska hälsan.

Acceptans lindrar jobbstressen

2019-05-28

Brukar du bli nervös inför presentationer på jobbet? Ny forskning visar att mindfulness där man lär sig acceptera sina känslor är betydligt mer effektivt än mental träning där man försöker trycka bort de negativa känslorna genom att tänka positivt.

Svåra stressreaktioner efter terrorattacken

2019-05-03

35 procent av de journalister som bevakade terrorattacken på Drottninggatan fick krisstöd. 13 procent utvecklade posttraumatiskt stressyndrom. Det visar en enkätstudie genomförd av Åbo Akademi i samarbete med Journalistförbundet.

Viktigt att våga prata känslor på medarbetarsamtalet

2019-02-01

Åtta av tio tycker att förståelsen för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat, visar en ny undersökning. Det kan bero på att det blivit vanligare att prata med sin chef eller sina kollegor om hur man mår, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Kollegialt stöd minskar självmordsrisk

2018-11-22

Kamratstödjande insatser och utbildning i suicidprevention. Det är några åtgärder som kan minska risken för självmord bland anställda, enligt en ny forskningsgenomgång om arbetsplatsens betydelse för självmord.

Unga oftare sjukskrivna på grund av ångest

2018-10-09

Psykiska ohälsa är den vanligaste orsaken till att unga blir långtidssjukskrivna. De drabbas oftare av ångest jämfört med sina äldre kollegor. Det visar en rapport från AFA Försäkring om ungas hälsa och arbetsmiljö.

Svårt att prata känslor med chefen

2018-09-04

Det är betydligt jobbigare att prata med sin chef om hur man mår psykiskt än fysiskt. Endast sex av tio känner sig bekväma med att göra det, enligt en ny undersökning.

Webbfråga

Så vill jag vara på jobbet 2020

  • Mer effektiv 16%  
  • Mindre stressad 53%  
  • Hjälpsammare 5%  
  • Jag är bra som jag är 25%  
Totalt antalet röster: 562