Webbfråga

Vad är viktigast för ett bra teamarbete?

  • Tillit till varandra 45%  
  • Positiv anda 15%  
  • Resurser 4%  
  • Tydligt uppdrag 25%  
  • Rätt personer i gruppen 12%  
Totalt antalet röster: 204