Kompetens

62 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kompetens, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Digitalt lärande ger nya möjligheter

2020-09-09

Kunskaper som sitter, lärande som sker på medarbetarnas villkor och i många fall lägre kostnader för utbildning. Det är några av fördelarna med att lära om arbetsmiljö digitalt.

Industrin satsar på kompetensutveckling

2020-09-03

Att satsa på kompetensutveckling kan vara ett sätt för företagen att rusta sina anställda under coronakrisen. Det har parterna inom industrin tagit fasta på och utvecklat en digital lärportal tillsammans med ett antal myndigheter.

Hoppjerkor lär sig mer på jobbet

2020-09-01

Personer som byter jobb ofta lär sig mer på jobbet än personer som stannar kvar länge. Det visar en ny avhandling i sociologi från Stockholms universitet.

Nyanställda som jobbar i par lyckas bättre

2020-04-29

Att få jobba i par med en annan nyanställd ger en bättre start på karriären. Det visar en studie av nyutexaminerade sjuksköterskor som Ylva Pålsson, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle har gjort.

Så lyckas ni med förändringsarbetet

2020-04-22

Att de företag som kan ställa om snabbt lyckas bättre när omvärlden förändras har blivit smärtsamt tydligt under coronapandemin. Att utvärdera sina resultat och dra lärdom av tidigare erfarenheter är några nycklar för att lyckas, konstaterar forskare i en ny rapport.

Självledarskap kräver tydliga chefer

2020-03-10

Självgående medarbetare som förväntas ta egna initiativ har blivit vanligt i arbetslivet. Men för att det ska fungera krävs fortlöpande förtydligande av arbetet, tillgång till information och ständig feedback, visar en avhandling.

Hur leder man sig själv?

2019-10-04

Motiverad och självgående personal som leder sig själva utan chefer som petar i allt. Det låter som en drömarbetsplats. Men självledarskap ställer höga krav på både chefer och medarbetare.

Delad kunskap dubbelt värd

2019-05-06

Måste kompetensutveckling alltid vara lika med en extern kurs och hur gör man egentligen för att skapa ett klimat och en arbetsorganisation där man lär av varandra i vardagen?

Effektiva team är bra för hälsan

2019-03-11

Medarbetare i välfungerande team har högre arbetstillfredsställelse, är mindre stressade och har lägre korttidsfrånvaro, visar forskning. Men för att kunna arbeta effektivt ihop krävs tydliga gemensamma mål och en förståelse för vars och ens roller i teamet.

Social förmåga lönar sig mer än intelligens

2019-01-18

Arbetsmarknaden är beredd att betala bra för sociala förmågor, visar en ny studie. Sådant som ledaregenskaper, samordningsförmåga och stresstålighet ger mer i plånboken, särskilt inom privat sektor. Efterfrågan på intelligens verkar minska något.