Kemikalier

40 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Kemikalier, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Riskfyllt med fina naglar

2019-03-22

När nagelterapeuten Anne-Maria Smedberg i Halmstad läste en rapport om hälsoriskerna med akrylater slutade hon helt upp med att bygga konstnaglar i akryl. Hon önskar att fler nagelsalonger blev medvetna om riskerna.

Omgiven av kemikalier

2019-02-18

Både i arbetslivet och i vardagen är vi omgivna av kemikalier. Ofta tänker vi inte ens på att de kan innebära en risk. När en ny teknologi får genomslag hänger riskbedömningen inte alltid med.

Få koll på kemikalierna

2018-12-05

Lösningsmedel i målarfärgen eller hårfärgen hos frisören. Kemikalier finns på nästan alla arbetsplatser. Det är arbetsgivarens ansvar att hålla koll på vilka farliga ämnen som finns på jobbet och se till att de hanteras på ett säkert sätt.

Få koll på kemikalierna

2018-10-25

Hela åtta av tio företag brister i sin hantering av kemikalier. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort. Arbetsliv tipsar om hur ni kan få bättre koll på kemikalierna.

Stor okunskap om hur man hanterar asbest

2018-09-10

Det finns många regler kring arbete med asbest eftersom fel hantering kan ge livshotande sjukdomar. Ändå händer det fortfarande att arbetare river asbest utan skyddsutrustning - och utan att veta hur farligt dammet är som de andas in.

Gränsvärde för nanopartiklar behövs

2018-06-12

De gränsvärden för ämnen i nanoform som finns i USA borde användas i Sverige också, anser yrkeshygienikern Maria Hedmer. Hennes studie på fem företag som hanterar nanomaterial visar att det på samtliga företag finns pyttesmå partiklar i luften nära de anställda.

Klorin ökar risken för lungsjukdom

2017-10-12

Den som använder klorin eller andra desinficerande ämnen minst en gång i veckan löper en ökad risk att drabbas av lungsjukdomen KOL. Risken ökar med upp till en tredjedel visar ny forskning.

Ny wepportal om nanomaterial

2017-08-18

EUON heter en ny EU-finansierad webbportal som samlar information om nanomaterial. Den vänder sig till tillverkningsföretag, konsumenter och andra som söker information om nanomaterial och risker med hanteringen av dem.

Klorfri reningsmetod testas på badhus

2017-04-20

Ett nytt sätt att rena vattnet i badhus – utan klor – testas nu i Skellefteå kommun. Om det visar sig fungera, blir det en arbetsmiljövinst för personalen och även bra för besökarna, anser Kåre Eriksson, forskare vid Umeå universitet.

Kemikalier kan orsaka hjärtsjukdom

2017-03-30

Att det finns ett samband mellan kemiska risker i arbetet och cancer är känt sedan länge. Mindre känt är att kemikalier också kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom eller stroke.