Jämställdhet

38 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

De bryter mönstret

2020-11-16

Tvärtemot vad många tror är svensk arbetsmarknad en av världens mest könsuppdelade. Varför är det så? Arbetsliv träffade Helen Luu och Pierre "Chimo" Andersson som i sina yrkesval går mot strömmen.

Svårt att känna igen sexism på jobbet

2020-08-19

Nutida sexism är ofta subtil och dold. Men enligt Miriam Zehnter Frisk, doktor i psykologi, går det att lära sig att känna igen signalerna – och komma tillrätta med problemet på arbetsplatserna.

Planering av familjelivet stressar kvinnor

2020-03-25

Kvinnor i åldern 30–45 år med barn hemma tar störst ansvar för det så kallade tredje skiftet – planering och organisering av familjelivet, visar en studie. Det minskar möjligheten till återhämtning och ökar risken för psykisk ohälsa.

De har menssäkrat sina byggbodar

2020-03-05

Sh Bygg blir först i byggbranschen med att menssäkra sina arbetsplatser och byggbodar. De vill skapa en inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna kan känna sig trygga med att det finns mensskydd på närmsta toalett. Sara Wentzer på Sh bygg svarar på fem frågor.

Män kallar män till intervju

2019-11-15

Inom yrken med jämn könsfördelning, är män mer benägna att kontakta andra män till en första arbetsintervju än att kontakta kvinnor. Det visar en studie från Stockholms universitet.

Medan manliga chefer slåss får kvinnor vind i seglen

2019-03-13

Män är aktiva och jagar efter framgång medan kvinnors karriärer förklaras med hjälp av väder – de får vind i seglen. Det finns många könsstereotyper i hur chefer beskrivs, visar en studie av två affärstidningar.

De vill lyfta kvinnornas arbetsmiljö

2019-03-08

De kvinnliga skyddsombuden på IF Metall Gränges i Finspång har bildat en grupp för att förbättra arbetsmiljön ur ett genusperspektiv. Det gäller bland annat kläder och utrustning som ofta är anpassade för män, men även jämställdhetsfrågor, ergonomi och arbetssätt.

Därför är inte fler pappor föräldralediga

2019-02-05

En generös föräldraförsäkring räcker inte för att kvinnor och män ska dela lika på föräldraledigheten. En ny studie från Göteborgs universitet visar att normer på arbetsplatsen gör att män väljer att inte vara hemma med barnen i samma utsträckning som kvinnorna.

Jämställdhetsmyndighet ska arbeta mot sexuella trakasserier

2018-01-12

I dag fredag invigs den nya Jämställdhetsmyndigheten som är placerad i Göteborg. Myndigheten ska bland annat sprida kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet.

”Från muskeljobb till hjärnjobb”

2017-12-01

I byggföretaget Lindbäcks nya fabrik ska det vara jämn könsfördelning bland de anställda. Dessutom har arbetsmoment, maskiner, kläder och omklädningsrum anpassats för att passa fler än bara män. Genom att satsa på mångfald har det blivit lättare att rekrytera.