Introduktion

16 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Introduktion, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Introduktion av inhyrd personal brister

2018-06-04

Bemanningsanställda får inte alltid den introduktion de behöver för att kunna utföra sitt jobb på ett säkert sätt. Det visar en inspektion av bemanningsanställdas arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket gjort.

Få en bra start på nya jobbet

2017-01-27

Du har precis fått nytt jobb och vill visa vad du kan. Men som helt ny på jobbet kan det vara bra att tänka efter före; att lyssna mer än prata, våga fråga när du inte förstår och ställa lagom höga krav på dig själv. Det säger rekryteraren Petra Fryxell.

Plan för intro redan på jobbintervjun

2014-09-01

Introduktion Chefen måste vara delaktig – annars funkar inte introduktionen. Så resonerar Stockholms Hamnar, som därför går igenom introduktionsprocessen med chefen i samband med varje ny rekrytering.

Personlig kontakt viktig i introduktionen

2014-08-25

Introduktion Bemanningsföretaget Academic Work har dagligen tusentals konsulter ute på jobb hos olika uppdragsgivare. Och att få konsulterna att snabbt komma in i jobbet hos kunden kräver en väl genomtänkt introduktionsprocess.

Unga skadar sig oftare på jobbet

2014-08-18

Introduktion Att introducera nya medarbetare är arbetsgivarens ansvar. Ett ansvar som är extra viktigt om den nya medarbetaren är ung, eller minderårig. Unga personer är extra känsliga för till exempel kemikalier och tunga lyft. De saknar dessutom erfarenhet. Varje år råkar 3 000 unga ut för olyckor på jobbet.

Här styr de anställda själva sin introduktion

2014-08-14

Introduktion På IT-konsultbolaget Citerus startar introduktionen samtidigt som beslutet om anställning tas. Och det viktigaste är inte att bocka av allt i checklistan – det viktigaste är att de anställda själva tycker att de introducerats i jobbet.

Introduktion en viktig arbetsmiljöfråga

2014-08-11

INTRODUKTION Den första dagen på jobbet sätter ofta avtryck, liksom hela den första tiden på en ny arbetsplats. Arbetsgivare har därför mycket att vinna på att skapa en bra introduktion för nya medarbetare eller för medarbetare som varit borta en längre tid.

LO granskar inhyrdas villkor

2013-09-06

I höst inleder LO en egen granskning av inhyrda, inlånade och anställda hos entreprenörer på små arbetsplatser. Samtliga LO:s förbund medverkar i granskningen.

Första jobbet är ofta svart

2013-03-26

Svart arbete är olagligt och skadar hela samhället. Jobbar du svart tar du dessutom stora personliga risker om du till exempel blir arbetslös eller sjuk. Det är budskapet i ett nytt utbildningsmaterial som vänder sig till elever på yrkesutbildningar.

Ambassadörer för säkrare sommarjobb

2013-02-11

Sommaren 2012 startade Arbetsmiljöverket en kampanj för att göra ungdomar mer medvetna om risker och rättigheter på jobbet. Responsen har varit bra och i sommar fortsätter den med nya utskick och arbetsmiljöambassadörer.