Hot och våld

42 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Kvinnliga journalister hårt drabbade av näthat

2020-12-17

Kvinnor som jobbar som journalister eller influencers är värst utsatta för näthat. Det visar en granskning av nätforumet Flashback som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort med hjälp av artificiell intelligens.

Minskad personalstyrka ökar risken för hot och våld

2020-12-03

Att dra ner på personalen leder ofta till att hot och våld ökar på arbetsplatsen. Det visar forskning från Högskolan i Gävle.

Livsmedelsinspektörer blir hotade

2020-11-18

Många livsmedelsinspektörer som inspekterar trängseln på restauranger och krogar uppger att de utsatts för hot och hat på jobbet och fler än hälften säger att arbetsmiljön har försämrats under pandemin. Det visar en ny undersökning från Naturvetarna.

Var tredje vårdanställd utsatt för våld

2020-08-27

Anställda inom akutsjukvård, psykiatri och demenssjukvård löper störst risk att bli utsatta för hot och våld på jobbet. Att helt få bort det är svårt men det är viktigt att utbilda personalen i att hantera de situationer som uppstår, konstaterar forskare i en ny rapport.

Hot och våld i kollektivtrafiken granskas

2020-02-10

Buss- och tågförare är mer utsatta för hot och våld på jobbet än andra yrkesgrupper. Ofta uppstår hotfulla situationer när passagerare försöker åka utan biljett. Nu inleder Arbetsmiljöverket en stor inspektionsinsats.

"Alla hot ska anmälas"

2019-10-14

Hat och hot är vardag för många journalister. Därför har Prevent tagit fram en ny utbildning för mediebranschen. Elin Rantakokko, nyhetschef på Norrtelje tidning, gick utbildningen och numera polisanmäler hon alla hot- och hatfulla situationer i jobbet.

Fortsatt många journalister som hotas

2019-08-26

Nästan 30 procent av landets journalister har blivit hotade det senaste året, enligt en undersökning från Göteborgs universitet. Fyra av tio journalister avstår från att bevaka ett visst ämne på grund av att de hotats.

Hotade politiker och journalister får stöd

2019-05-21

Hot och hat drabbar ofta politiker, författare, forskare, journalister och andra som deltar i samhällsdebatten. Med en ny webbplats vill Brottsoffermyndigheten visa vilket stöd som finns att få, och uppmuntra utsatta att polisanmäla.

Var fjärde lärare utsatt för hot och våld

2019-05-02

De flesta lärare trivs med sitt jobb och bemöts med respekt enligt Skolverkets senaste rapport om arbetsmiljön i skolan. Samtidigt uppger var fjärde lärare att de utsatts för hot och våld det senaste läsåret.

Var fjärde lantbrukare känner oro för att bli hotad

2019-02-07

Var fjärde lantbrukare känner oro för att utsättas för hot och trakasserier från djurrättsaktivister. Det förekommer även att djurrättsaktivister hotar anhöriga och anställda. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) vill se ökade polisinsatser och en ändring i lagen.

Webbfråga

Hur påverkas du av att vara hemma mer under pandemin?

  • Känner mig ensam 31%  
  • Har svårt att få till rutiner 19%  
  • Planerar framåt för att orka 10%  
  • Gillar att mysa hemma 40%  
Totalt antalet röster: 156