Hot och våld

31 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Hot och våld, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Var fjärde lantbrukare känner oro för att bli hotad

2019-02-07

Var fjärde lantbrukare känner oro för att utsättas för hot och trakasserier från djurrättsaktivister. Det förekommer även att djurrättsaktivister hotar anhöriga och anställda. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) vill se ökade polisinsatser och en ändring i lagen.

Fler unga drabbas av hot och våld

2018-12-12

Varje år skadas cirka 5 000 personer i Sverige av hot- och våldsincidenter på jobbet. Kvinnor som jobbar inom vård, skola och omsorg hör till de mest drabbade och allt fler unga utsätts. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Ny vägledning för konstnärer som hotats

2018-04-12

Det är inte bara journalister som drabbas av hot och näthat utan även konstnärer och författare. Nu har  Konstnärsnämnden tagit fram en digital vägledning för konstnärer som drabbats av hot och hat.

Skärpta straff för hot mot tjänstemän

2018-01-18

Strängare straff för personer som hotar eller begår våld mot tjänstemän på grund av beslut de fattat i sin yrkesutövning. Det är ett förslag i den så kallade Blåljusutredningen som nyligen presenterades.

Utsatta yrkesgrupper lär sig hantera hat och hot

2018-01-16

Journalister, bibliotekarier och andra yrkesgrupper som utsätts för hot och trakasserier påverkas ofta i sitt arbete och vardagsliv. Men genom att lära sig att hantera hotfulla situationer på ett strukturerat sätt går det att begränsa de negativa effekterna.

Anställda hotas via privata konton i sociala medier

2017-11-22

Att utsättas för hot och kränkningar på sina privata konton i sociala medier blir allt vanligare. Anställda inom rättsväsendet samt på Kronofogdemyndigheten är exempel på utsatta yrkesgrupper.

Hot och våld allt vanligare på bibliotek

2017-10-02

Personal som misshandlas av besökare eller som hotas när de inte beställer "rätt" böcker. En ny rapport om arbetsmiljön på bibliotek visar att hot och våld blivit ett allt vanligare inslag i vardagen.

Hotade kulturarbetare får hjälp

2017-09-26

Nu finns en digital lathund som konstnärer och författare kan använda sig av om de blir utsatta för hot, våld eller trakasserier. Den innehåller konkreta råd från allt hur man samlar bevis till när det är dags att polisanmäla.

Kvinnor drabbas oftare av hot på jobbet

2017-09-21

Dubbelt så många kvinnor som män har utsatts för hot och våld på jobbet, enligt en ny dansk studie. Även i Sverige är kvinnor överrepresenterade i statistiken över allvarliga arbetsolyckor som beror på hot och våld.

Hotade journalister ska få stöd

2017-09-05

En kunskapsbank med tidigare erfarenheter och en telefonjour för snabba råd – det är två åtgärder som regeringen föreslår för att förbättra arbetsmiljön för journalister, som i allt större omfattning utsätts för hot.