Hot och våld

39 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Hot och våld, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Var tredje vårdanställd utsatt för våld

2020-08-27

Anställda inom akutsjukvård, psykiatri och demenssjukvård löper störst risk att bli utsatta för hot och våld på jobbet. Att helt få bort det är svårt men det är viktigt att utbilda personalen i att hantera de situationer som uppstår, konstaterar forskare i en ny rapport.

Hot och våld i kollektivtrafiken granskas

2020-02-10

Buss- och tågförare är mer utsatta för hot och våld på jobbet än andra yrkesgrupper. Ofta uppstår hotfulla situationer när passagerare försöker åka utan biljett. Nu inleder Arbetsmiljöverket en stor inspektionsinsats.

"Alla hot ska anmälas"

2019-10-14

Hat och hot är vardag för många journalister. Därför har Prevent tagit fram en ny utbildning för mediebranschen. Elin Rantakokko, nyhetschef på Norrtelje tidning, gick utbildningen och numera polisanmäler hon alla hot- och hatfulla situationer i jobbet.

Fortsatt många journalister som hotas

2019-08-26

Nästan 30 procent av landets journalister har blivit hotade det senaste året, enligt en undersökning från Göteborgs universitet. Fyra av tio journalister avstår från att bevaka ett visst ämne på grund av att de hotats.

Hotade politiker och journalister får stöd

2019-05-21

Hot och hat drabbar ofta politiker, författare, forskare, journalister och andra som deltar i samhällsdebatten. Med en ny webbplats vill Brottsoffermyndigheten visa vilket stöd som finns att få, och uppmuntra utsatta att polisanmäla.

Var fjärde lärare utsatt för hot och våld

2019-05-02

De flesta lärare trivs med sitt jobb och bemöts med respekt enligt Skolverkets senaste rapport om arbetsmiljön i skolan. Samtidigt uppger var fjärde lärare att de utsatts för hot och våld det senaste läsåret.

Var fjärde lantbrukare känner oro för att bli hotad

2019-02-07

Var fjärde lantbrukare känner oro för att utsättas för hot och trakasserier från djurrättsaktivister. Det förekommer även att djurrättsaktivister hotar anhöriga och anställda. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) vill se ökade polisinsatser och en ändring i lagen.

Fler unga drabbas av hot och våld

2018-12-12

Varje år skadas cirka 5 000 personer i Sverige av hot- och våldsincidenter på jobbet. Kvinnor som jobbar inom vård, skola och omsorg hör till de mest drabbade och allt fler unga utsätts. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Ny vägledning för konstnärer som hotats

2018-04-12

Det är inte bara journalister som drabbas av hot och näthat utan även konstnärer och författare. Nu har  Konstnärsnämnden tagit fram en digital vägledning för konstnärer som drabbats av hot och hat.

Skärpta straff för hot mot tjänstemän

2018-01-18

Strängare straff för personer som hotar eller begår våld mot tjänstemän på grund av beslut de fattat i sin yrkesutövning. Det är ett förslag i den så kallade Blåljusutredningen som nyligen presenterades.