Generationer

16 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Generationer, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Attityder till äldre har blivit bättre

2019-02-12

Attityderna till äldre arbetstagare har förbättrats de senaste åren. Framförallt när det gäller äldre med en eftertraktad kompetens. Men arbetsgivare satsar mer på att behålla seniora medarbetare än att rekrytera nya. Det visar en studie från Lunds universitet.

Blandade åldrar bäst

2018-12-19

Ålder är en av de vanligaste anledningarna till att känna sig diskriminerad i arbetslivet. Chefer har en nyckelroll när det gäller att sudda ut fördomar mot äldre, anser chefsorganisationen Ledarna. 

Egenanställningar ökar

2017-02-23

Antalet egenanställda har ökat de senaste åren. Fenomenet börjar nu sprida sig till andra branscher än kultur och media, visar en rapport från tankesmedjan Futurion.

Äldre i arbetslivet fokus i ny kampanj

2016-04-14

När fler ska jobba längre ställer det särskilda krav på arbetsmiljön. Nu drar EU igång en tvåårig kampanj för att främja hälsosamt åldrande i arbetslivet.

Anställningstrygghet viktigare än arbetsmiljön

2016-03-02

Bra arbetsmiljö har halkat ur listan över de viktigaste kraven på ett bra jobb. I alla fall om man får tro Kairos Future som sedan mitten av 90-talet undersökt vilka jobbfaktorer som svenskarna värderar högst.

Äldre allt friskare

2015-12-18

Landets äldre blir allt friskare och de jobbar också högre upp i åldrarna. Men sysselsättningen har inte ökat i samma utsträckning som hälsan har förbättrats visar en ny rapport.

Höjd pensionsålder inget hot mot unga

2015-02-17

Fler äldre på arbetsmarknaden minskar inte ungas möjligheter att få jobb. En ökning av antalet yrkesverksamma leder istället till att fler jobb skapas. Det visar en ny rapport av Anders Forslund, professor i nationalekonomi.

Yrkeselever dåliga på arbetsmiljö

2015-01-12

Yrkesprogrammens elever har dåliga kunskaper när det gäller arbetsmiljöfrågor. Många känner inte till vem som har ansvaret för dessa eller vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.

Ålder inget större hinder för att byta jobb

2018-09-14

Det behöver inte vara omöjligt att få ett nytt och bättre jobb bara för att man kommit upp i åren. Men för att vara intressant för arbetsgivarna gäller det att hela tiden bygga på sin kompetens och odla sina nätverk.

Karriärvägledning mitt i livet ökar arbetslusten

2017-08-22

Vill du arbeta till 70 och fortfarande stortrivas på jobbet? Ett bra tips är att stanna upp när du är 50, fundera över vad du vill och följa ditt hjärta. Det visar en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.