Generationer

23 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Generationer, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Egenanställningar ökar

2017-02-23

Antalet egenanställda har ökat de senaste åren. Fenomenet börjar nu sprida sig till andra branscher än kultur och media, visar en rapport från tankesmedjan Futurion.

Äldre i arbetslivet fokus i ny kampanj

2016-04-14

När fler ska jobba längre ställer det särskilda krav på arbetsmiljön. Nu drar EU igång en tvåårig kampanj för att främja hälsosamt åldrande i arbetslivet.

Anställningstrygghet viktigare än arbetsmiljön

2016-03-02

Bra arbetsmiljö har halkat ur listan över de viktigaste kraven på ett bra jobb. I alla fall om man får tro Kairos Future som sedan mitten av 90-talet undersökt vilka jobbfaktorer som svenskarna värderar högst.

Äldre allt friskare

2015-12-18

Landets äldre blir allt friskare och de jobbar också högre upp i åldrarna. Men sysselsättningen har inte ökat i samma utsträckning som hälsan har förbättrats visar en ny rapport.

Höjd pensionsålder inget hot mot unga

2015-02-17

Fler äldre på arbetsmarknaden minskar inte ungas möjligheter att få jobb. En ökning av antalet yrkesverksamma leder istället till att fler jobb skapas. Det visar en ny rapport av Anders Forslund, professor i nationalekonomi.

Yrkeselever dåliga på arbetsmiljö

2015-01-12

Yrkesprogrammens elever har dåliga kunskaper när det gäller arbetsmiljöfrågor. Många känner inte till vem som har ansvaret för dessa eller vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.

Kommentarer: 1

Unga lär sig undvika risker

2014-03-25

Unga kan slippa skadas på jobbet om de redan i skolan får bättre information om riskerna i olika yrken. Det är tanken bakom projektet Hälsosam yrkesdebut, som riktar sig till skolor i Stockholms län.

Studie slår hål på generationsmyten

2014-01-27

Yngre och äldre arbetskraft är mer lika än olika. En ny studie slår hål på generationsmyten som bland annat säger att chefer måste anpassa sitt ledarskap efter medarbetarnas ålder.

Skiftande villkor för sommarjobbare

2013-08-28

Arbetstider, löner och säkerhet väcker frågor bland unga sommarjobbare. Det visar kontakter som LO och Arbetsmiljöverket haft med ungdomar och arbetsgivare under sommaren.

Avvikande kontor stärker varumärket hos unga

2013-07-24

Rörliga kontor och fria arbetstider - arbetslivet står inför en rad förändringar de kommande åren, visar en ny rapport.